Sakarya Klima Servisi

5/5 based on 1 reviews

Uzman Teknik Soğutma - Sakaryaklimaservisi.com

Sakarya Klima Servisi

Uzman Teknik Soğutma - Sakaryaklimaservisi.com

Geçen ay kombimizde bir sorun vardı. O kış soğuklarında ısınamıyorduk . Anında müdahale edip bizi bu dertten kurtardılar, üstelik oldukça da uygun fiyata sorunu çözdüler. Çok memnun kaldık.

Contact Sakarya Klima Servisi

Address :

Nergis Sk. No:24, 54130, 54130 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9988
Website : http://www.sakaryaklimaservisi.com/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Nergis Sk. No:24, 54130, 54130 Serdivan/Sakarya, Turkey

Write some of your reviews for the company Sakarya Klima Servisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *