Köşk İletişim Faturamatik Ağdaş Saski Fatura Ödeme Noktası

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Köşk İletişim Faturamatik Ağdaş Saski Fatura Ödeme Noktası

Address :

Bağlar Cd. No: 44/B, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Bağlar Cd. No: 44/B, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
T
Turan Tekbay on Google

S
Safak Celik on Google

S
Süleyman Akgün on Google

T
Tayfun HAZIRBAŞ on Google

T
T G on Google

E
Erdi Kaplan on Google

T
Turan Tekbay on Google

Elektrik elektronik toptan ve perakende satış ve tüm fatura ödeme imkanı
Electric-electronic wholesale and retail sales and all bill payment opportunity
T
Tufan Can Karakışlak on Google

Gittim Xiaomi note 8 pro kılıf var mı dedim telefonumu da gösterdim adam böyle bir telefon olduğunu bilmiyor geldi 8 s benzeri bir şey dedi ama öyle bir model yok bilmiyorsan orada ne işin var
I went I said there is a Xiaomi note 8 pro case and I showed my phone. The man does not know that there is such a phone.

Write some of your reviews for the company Köşk İletişim Faturamatik Ağdaş Saski Fatura Ödeme Noktası

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *