Yigitler tahtakale

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Yigitler tahtakale

Address :

Plaj Cd. No:24, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Karasu/Sakarya

Plaj Cd. No:24, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey
n
nihat çalışkan on Google

A
Ahmet Durmus on Google

d
dyguuf aa on Google

G
Gönül & Muammer Yılmaz on Google

Çok kalabalık oluyor.
It's getting too crowded.
o
osman doğu sezen on Google

Bol çeşit uygun fiat. ..
Plenty of convenient fiat. ..
G
Gul su Naz on Google

Karasuda tahtakale yok yok ne ararsan eve dair hersey var?
Karasuda tahtakale no what you call home about everything you haveas
M
Murat Mutlu on Google

??
S
Samet Erim on Google

Karasu yiğitler tahtakaleden almış olduğumuz çaydanlık tutma sapı plastik çıktı ve erimiş olup satıcı firma malesef kusuru kabul etmemiş olup bu malı yerine getirsek bizim kafamıza atarlar diye söyledi bende başımın gözümün sadakası olsun diyerek işyerini terk ettim.Alışveriş yaparken dikkatli olun.Sattığı malın arkasında durmayan güvenilmez bir satıcı.Şimdi bir çaydanlık için üşenmeden tüketici hakem heyetine gideceğim.
The teapot handle we bought from Karasu stout grape came out of plastic and melted and the seller company unfortunately did not accept the defect and said that if we fulfill this product, we will throw it in our head and I left my work saying that my head is a charity of my eyes. Be careful while shopping. Now I'm going to the consumer arbitration board before I feel cold for a teapot.

Write some of your reviews for the company Yigitler tahtakale

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *