Üç As Ata Ekmek Fabrikası & Unlumamüller - Çayır Sk. 6 / A

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Üç As Ata Ekmek Fabrikası & Unlumamüller

Address :

Çayır Sk. 6 / A, 06230 Altındağ/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +977
Postal code : 06230
Website : https://uc-as-ata-ekmek-fabrikas-unlumamuller.business.site/
Categories :
City : Altındağ/Ankara

Çayır Sk. 6 / A, 06230 Altındağ/Ankara, Turkey
a
ahmet temha on Google

M
Mustafa Uzun on Google

Guzey
Guzey
N
Neşeli Güller Henna on Google

Ekmeği çok lezzetli
The bread is very tasty
D
Deniz Spor kulübü on Google

24 saat sıcak ekmek,
24-hour hot bread,
C
Cemal Şeker on Google

Guleryüz ve sicak davranis
Guleryuz and hot behavior
N
Naci Akay on Google

Ekmeklerinin altinda bulunan numaralarinin yazili oldugu kagit parcalari ekmeklerinin guzelligini ortemiyor
Pieces of paper with the numbers on the bottom of their bread do not show the beauty of their bread.
P
Pofidik Lolipop on Google

Mahallemizin en güzel fırını. Her zaman taze ekmek.
The best bakery in our neighborhood. Always fresh bread.
M
Murat SAVSA on Google

Mahallemizin biricik ekmek fırınıdır. "Herkes işini yapsın, ekmek bizim işimiz" sloganı ile satış yapan kendine münhasır sahipleri, hoş sohbet çalışanları ile güzel bir mekan...
It is the unique bread oven of our neighborhood. It is a nice place with its exclusive owners, pleasant chat employees who sell with the slogan "Let everyone do their job, bread is our job" ...

Write some of your reviews for the company Üç As Ata Ekmek Fabrikası & Unlumamüller

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *