Tatlı Dilim Dikmen Şubesi - Dikmen Cd. No 196 A

5/5 based on 7 reviews

Contact Tatlı Dilim Dikmen Şubesi

Address :

Dikmen Cd. No 196 A, 06530 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06530
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Dikmen Cd. No 196 A, 06530 Çankaya/Ankara, Turkey
T
Tatlı Dilim on Google

ş
şahin yaman on Google

e
emre arslan on Google

İ
İslim Çiftçi on Google

m
mirza sayan on Google

Lezzeti güzel olan ürünlere sahip bir işletme ve güleryüzlü tavsiye ederim
I recommend a business with good taste and friendly products.
s
senol bayar on Google

Kaliteli lezzetli Güler yüzlü personel temiz hijyenik
M
M__ Y__ on Google

Bugüne kadar yediğim en güzel baklavalardan biriydi. Aroması çok iyiydi. Çalışan arkadaş çok samimi ve içten. Ayrıca Antep fıstığı satışı yapılıyor. On numara fıstık. ???
It was one of the best baklavas I have ever eaten. The flavor was very good. Staff is very friendly and sincere. Pistachio is also sold. Number ten peanuts. ???

Write some of your reviews for the company Tatlı Dilim Dikmen Şubesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *