Hanedan Köfte

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Hanedan Köfte

Address :

İstasyon Cad. No:23, 06790 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

İstasyon Cad. No:23, 06790 Etimesgut/Ankara, Turkey
V
Vefa Ozen on Google

Etimesguttun hemen hemen en güzel yeri Cok guzel karsılıyorlar hepsinden Allah razı olsun tavsiye ederim
Etimesgutt is almost the most beautiful place They meet very beautifully, God bless all of them I recommend
M
Murat Bursali on Google

Huzur içinde çayınızı yudumlayabileceğiniz merkezde güzel bir kafe
A nice cafe in the center where you can sip your tea in peace
A
Aykut Çağlar on Google

kabalar ve pahalı bir yer para gözlerini bürümüş hizmet kalitesi sıfır
rude and expensive place money blinded service quality zero
M
Murat Çavundurluoğlu on Google

Burada böyle bir işletme yok (kapatıldı) Temmuz 2020
No such business here (closed) July 2020
K
KAŞ GEZGİN REHBER İrmak_abi on Google

Güzel hoş bir mekan sürekli en güzel muzikler çalıyor fiyatlar makul
It is a nice place, it always plays the best music, the prices are reasonable
A
Araç Kiralama Rent A Car Süleyman Keloğlu İzmir on Google

Tarih 27 agustos 2017...menu de ayran 1.5 soda yazilmamis.bir sade soda ictik 2.5 TL bir meyvelo soda 3.5 TL pes dogrusu...
Posted 27 August 2017 ... menu de ayran 1.5 soda yazilmamis.bir plain soda ictik 2.5 TL a fruit soda 3.5 TL give up right ...
M
Mert Karaçal on Google

İstediğim yiyecek çok geç ve yarım yarım geldi, fiyatların yüksek olmasına rağmen yiyeceklerin tadı kalitesiz,bayat ve bir o kadarda berbattı ve doymadan kalktım. Ya fiyatları düşürün, ya da lezzetli bir sunum yapın ki verdiğimiz paraya deysin. Yaptıkları yiyeceklerin öğrenci evinde amatörce yapılmış yiyeceklerden farkı yok. Çalışanlarında zaten yemek yapma ile alakası olduğunu sanmıyorum. Kısaca bir yerde ne kadar olumsuzluk varsa hepsi burada vardı. İlk ve son gidişim oldu. Bir adet kutu koladan 4 buçuk lira almalarıda cabası.
The food I wanted was very late and half half came, although the prices were high, the taste of the food was of poor quality, stale and so messed up and I got up unsatisfied. Either lower the prices, or make a delicious presentation, so you're worth the money. Their food is no different from the amateurish food in the student house. I don't think employees have anything to do with cooking anyway. In short, there was a lot of negativity in this place. It was my first and last visit. A box of 4 to a half pounds of salt to buy the price.
A
Aynur Arslanoğlu on Google

Elinize emeğinize sağlık.Şimdiye kadar yediğim en güzel künefe diyebilirim.Herkese tavsiye ederim.
I can say that it is the most beautiful künefe I have ever eaten. I recommend it to everyone.

Write some of your reviews for the company Hanedan Köfte

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *