Tatlıcı Murat - 408. Cd. No.:90 D:C

5/5 based on 8 reviews

Contact Tatlıcı Murat

Address :

408. Cd. No.:90 D:C, 06280 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06280
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

408. Cd. No.:90 D:C, 06280 Yenimahalle/Ankara, Turkey
p
palamurat palakedi on Google

a
aLoNe DarK on Google

Tüm tatlılarınız harika günlük ve taptaze
All your desserts are wonderful everyday and fresh
D
Derya Ozdemir on Google

Tulumba ve lokma glikozsuz ve lezzeti harika...
Tulumba and bite are glucose free and the flavor is wonderful ...
n
nuri baydar on Google

Tek kelimeyle harika. Tatlıcımı buldum. Herzaman taze
Simply great. I found my sweetie. Always fresh
A
Acemi Gezgin on Google

Tulumba efsane
Tulumba legend
A
ALİ KILINÇ on Google

Mükemmel Harika fevkalade nin fevkinde
Excellent Great beyond marvelous
m
meriç paker on Google

yediğim en güzel tulumbaları yapan işletme ellerinize sağlık
Well done to the company that makes the best Tulumba I've ever eaten.
T
TURGUT YILDIRIM on Google

Şimdiye kadar yediğim en güzel lokmalardan birisi. Çıtırılığı tadı ve kokusu gayet güzel. Fiyat performans harika. Sivaslı ustam harikasın ellerine sağlık. Lokmacımız artık belli. Doğal şekerle olması ayrı bir tat.
One of the best bites I've ever eaten. Its crispy taste and smell are very good. Price performance is great. My master from Sivas, you are great, thank you. Our Lokmacı is now clear. Being with natural sugar is a different taste.

Write some of your reviews for the company Tatlıcı Murat

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *