Hazar Ekmek Fırını

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Hazar Ekmek Fırını

Address :

Bağlıca Blv. No:83, 06790 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

Bağlıca Blv. No:83, 06790 Etimesgut/Ankara, Turkey
m
mehmet albayrak on Google

Sabah kapama aldığım mekan. Poaça börek yanında kağıt bardakta çay 50kr. Ekmek, pasta, tatlı ve bazı şarküteri ürünleri satılıyor
The place where I closed in the morning. Next to the pastry, tea in a paper cup is 50kr. Bread, pastry, dessert and some delicatessen products are sold
H
Hakan Yoruk on Google

Ençok Ramazan pidelerini sevmekle beraber, pastane ve hazir manti gibi urunlerden de zamana bagli olmaksizin alabiliyoruz.
Although we love Ramadan pita the most, we can also buy products such as patisserie and ready-made manti regardless of time.
A
Ayça Girgin on Google

Çalışanların yüzleri asık, azarlar gibi tavırlar aldığımız gozleme soguk çalışanlar maskesiz oturma alanı kapalı olmasına rağmen sigara içiliyor yani tam bir fiyasko urunler lezzetli de degil zaten.
The faces of the employees are sullen, we get scolding, cold employees do not wear masks, although the sitting area is closed, smoking is a complete fiasco. The products are not delicious either.
U
Ugur Tufan on Google

Bugün şekerpare aldim artik kaç günlük ise bayatlamiş şekerlemiş ürün vermişler bukadar kötü olabilir ancak
Today I bought Şekerpare, how many days old, they gave a stale candied product, it may be that bad, but
n
nuri on Google

Super
H
Huseyin Oruc Oruc on Google

Llp
A
Adyal Brovn on Google

Nice place for good and delicious bakery foods.
F
Fahrettin Onuralp Mescigil on Google

Not enough staff to answer the demand. Also the products were way more delicious a year ago

Write some of your reviews for the company Hazar Ekmek Fırını

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *