Gül Waffle

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Gül Waffle

Address :

Giresun Cd. No:37, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Giresun Cd. No:37, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
l
lütfü koçak on Google

Adamlar 600 metre ötesine sipariş getirmiyo ama heryerde açıklar kuryemi risk edemem diyo 2 tane waffle söyleyin getirim diyo risk 35₺ Fazla vermek demek
Men don't deliver orders beyond 600 meters, but they're open everywhere, my courier says I can't risk it, they say 2 waffles I'll bring, the risk is 35₺ It means giving more.
M
Mehmet Ali Uz on Google

Paketleme kullan at plastik kullanılıyor Boyut orta boy çok küçük Dükkan önünde araba başında bekleyenler rahatsız edici Tadı idare eder.
Packaging uses disposable plastic Size medium size very small People waiting by the car in front of the shop are disturbing It handles the taste.
Ç
Çağla Şahin on Google

Pandemi suresince acik olmalari sansimizdi denedik hafif ve lezzetliydi.buyuk boy 23 tl
We had the chance to be hungry during the pandemic, we tried it was light and delicious. Large size 23 tl
A
Aytuğ Cangir on Google

Orta boy olarak sipariş verdiğimiz waffleden büyük boy diyerek büyük ücreti aldılar.Ama waffle güzeldi.
They took the large price from the waffle we ordered as medium size, saying it was large size. But the waffle was nice.
M
Mehmet Çelik on Google

Ankara'daki en iyi waffle yapan yer diyebilirim. en iyi waffle deyince Birçok sitede başka yerlerin adı çıkıyor.. o yerleri de denedim ama burasının tadını kesinlikle tutmuyor.. Her zaman aynı lezzet inşallah bozmazlar.
I can say that the best waffle place in Ankara. When it comes to the best waffle, many sites mention other places.
M
Mustafa Özdemir on Google

Ankara'da en iyi waffle yapan yer burası, malzemeleri cok kaliteli ve bol (özellikle çilek). Kesinlikle tavsiye ederim. Eve siparişlerde sanırım dökülmemesi icin malzeme az geliyor. Şu gördüğünüz waffle 21 TL?( büyük boy)
This is the best waffle making place in Ankara, its ingredients are very high quality and abundant (especially strawberries). I would definitely recommend. I think the material is too low for the orders to be spilled. You can see the waffle 21 TL? (large size)
İ
İDRİS ÖZCAN on Google

buradı etlikte en güzel waffle yapan yer ama anlamadığım bir şey var. Büyük porsiyon ve orta porsiyon sürekli yer değiştiriyor. Büyük isteyip orta geliyor. Anlam veremiyorum bu konuya ve bunu test ettim farklı farklı geliyor. Ama genede gidiyorum. seviyorum burayı
This is the place that makes the best waffles for meat, but there is something I don't understand. Large portion and medium portion are constantly changing places. He asks for large and comes to medium. I can't understand this issue and I tested it, it sounds different. But I'm going anyway. i love it here
R
Ramazan Demir on Google

Favorimekanimiz

Write some of your reviews for the company Gül Waffle

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *