Toros Dondurma - Toros Dondurma

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Toros Dondurma

Address :

06190 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Postal code : 06190
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

06190 Yenimahalle/Ankara, Turkey
B
BİR GARİP YOLCU !!!! on Google

Tek kelime ile dondurmalar efsane fakat tezgah arkasında duran elemanlar esnaflık bilmiyor , yaşları küçük ve deneyimsizler
In a word, the ice creams are legendary, but the people standing behind the counter do not know the craftsmanship, they are young and inexperienced.
d
dilara Toprak on Google

Çok eski işletme fiğer Toros adıyla satılan dondurmalara göre tarifsiz bı lezzetle çıkıyor karşınıza özellikle limonlusunu tavsiye ediyorum
The very old establishment comes out with an indescribable flavor compared to the ice creams sold under the name of Fig Taurus, I especially recommend the lemon one.
A
Artvitray Atölyesi on Google

Mahallemizin dondurmacisi, geleneksel dogal ürünlerle şahane dondurma yiyoruz ,işe giderken ozellikle ,bal badem tavsiye bol malzemeli fiyat kepcesi 2 tl 2021 temmuz ayi fiyat
Our neighborhood's ice cream shop, we eat delicious ice cream with traditional natural products, especially on the way to work, honey almond advice, price scoop with plenty of ingredients, 2 TL, July 2021 price
S
Selim Dilek / BALKANTOUR on Google

Çocukken açıldı bu dükkan güzel dondurma ve hizmetiyle yıllardır devam ediyor Tebrikler Uzun zaman sonra uğrayıp arkadaşlar ile bir tadına baktık yine lezzetli ve harikaydı
Opened when I was a kid, this shop has been going on for years with its good ice cream and service. Congratulations After a long time, we stopped by and had a taste with friends, again it was delicious and great
M
Mustafa Müjdat Mergen on Google

Dondurma çeşidi çok, lezzeti güzel. On numara, beş yıldız.
There are many kinds of ice cream, it tastes good. Ten number five stars.
d
durak canbolat on Google

Arkadaşların biraz daha temiz ve titiz çalışmalar gerekiyor çünkü anlık girip çıkan kişi sayısı değiştiği için özellikle de çocuklar olduğu için genellikle tezgahlar ve Masalar dezenfekte ile silinmesi gerekiyor Çünkü dondurmayı aldığımız tezgahın önündeki alan genellikle çok parmak izi var çocuklar elleri dokundukları için Oraların saatte bir veya yarım saatte bir silinmesi daha iyi olur
Your friends need to work a little more cleanly and meticulously, because the number of people who come in and out instantly changes, especially since there are children, the benches and tables usually need to be wiped with disinfectant Because the area in front of the counter where we buy the ice cream usually has a lot of fingerprints. it would be better to delete
H
Halil Necip on Google

Gecenin yarısında içi ve dışı insanlar ile dolu sadece dondurma ama sadece dondurma satan bir işyerini görünce şaşırdım. Ekim gibi dükkanı kapatıp nisan ayı gibi açıyor ve envai çeşit GERÇEK dondurmayı insanların beğenisine sunuyormus. Marifet iltifata tabi derler. Dövme dondurmadan başka dondurma yemeyen kendim bile ilk başta tereddüt etsem de piyasadan daha az fiyata bol bol konulan dondurmayı ilk tadisimda farkı hissettim. Müthiş bir lezzet. Meyveli dondurmalarda gerçek meyve parçacıkları ağzınızda fark ediliyor. Tebrik ederim ve böyle mahir ellerin daha çok tercih edilmesini isterim.
In the middle of the night, I was surprised to see a business that only sells ice cream but only ice cream filled with people inside and out. He would close the shop in October and open it like April and offer all kinds of REAL ice cream to people. They say that ingenuity is subject to compliments. Even myself, who does not eat ice cream other than tattoo ice cream, I hesitated at first, but I felt the difference in the first taste of ice cream, which was offered in abundance for less than the market. It is a great taste. Real fruit particles are noticed in your mouth in fruit ice cream. Congratulations and I would like such skillful hands to be preferred more.
M
Murat GULMEZ on Google

Yıllardır aynı yerden yeriz fiyatını çok abartmadan aynı tatda üretime devam eden ender yerlerden biri.
We have been eating from the same place for years, and it is one of the rare places that continues to produce with the same taste without exaggerating the price.

Write some of your reviews for the company Toros Dondurma

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *