Söğütlü Vizyon Halı Saha

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Söğütlü Vizyon Halı Saha

Address :

54160 Söğütlü/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Söğütlü/Sakarya

A
Aylin Savcı on Google

s
sercan sercan on Google

M
Mesut Yavuz on Google

1
1 Dakikalık Şarkılar on Google

Süper
Super
M
Mustafa Karaman on Google

Yerine göre iyi bir yer
Good place for it
A
Abdullah Durmaz on Google

İyi
Good
U
Uğur Baksi on Google

Kel Oğuzhan olmasa daha güzel hale gelebilir
Kel Oğuzhan can become more beautiful
Y
Yusuf Bastan on Google

Halı sahanın ücreti halı saha yapısına göre pek makul değildi , ayrıca ben muhattap kimdi göremedim yani ilgi alaka noktasında pek umduğumuzu bulamadık. En azından sakatlıksız bir maç oldu, o sahada nasıl sakatlanmadık şaşkınız ama bir daha gider miyiz derseniz çok zor. Tavsiye edemiyorum..
The price of the carpet field was not reasonable according to the carpet field structure, but also I could not see who was interested in the point of interest so we did not find much hope. At least it was a match without injury, you're baffled as to how we're not injured in the field, but it's very difficult if you say we'll go again. Can't recommend ..

Write some of your reviews for the company Söğütlü Vizyon Halı Saha

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *