Kurtulus Pharmacy

3/5 based on 3 reviews

Kurtuluş Eczanesi̇ - (0264) 278 18... - ADAPAZARI / SAKARYA - Iyifirma.com

Kurtuluş Eczanesi̇ - (0264) 278 18... - ADAPAZARI / SAKARYA firma bilgileri

Contact Kurtulus Pharmacy

Address :

54050 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +979
Website : https://iyifirma.com/kurtulus-eczanesi-adapazari/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

54050 Adapazarı/Sakarya, Turkey
b
bulent ozata on Google

Çok güzel lokasyon
Very nice location
N
Nursima Paspal on Google

çalışan kadın çok suratsız sanki zorla oturtmuşlar ne sorduğun soruya cevap veriyor ne yardımcı oluyor ürünün fiyatını sordum bakılmıyor dedi başka bir ürünün ne için olduğunu sordum duymazdan geldi işini hakkıyla yerine getirmiyor
The woman working is very sullen, they forced her to sit, what you ask, she answers your question, what does it help?
H
Huthaifa Awwad on Google

Helpful

Write some of your reviews for the company Kurtulus Pharmacy

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *