Sakarya Büyükşehir Sebze ve Meyve Hali

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Sakarya Büyükşehir Sebze ve Meyve Hali

Address :

54580 Arifiye/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Arifiye/Sakarya

54580 Arifiye/Sakarya, Turkey
o
osman tenekeci on Google

İyi güzelde 23 TL de alıyorsunuz peki kamyocuyu neden düşünmediniz tuvalet paralı, yemek, çay gündüzleri yok yani bizler kamyoncular ne yapacak düşünmediniz mi arkadaş
Well, you also get 23 TL, but why didn't you think about the camel player? There is no toilet during the day. So didn't you think what we truckers will do friend
k
kadir ışıklı on Google

Oldukça iyi dizayn edilmiş ulaşım kolay dükkanların dizilimi mükemmel ancak bazı ürünlerin semt pazarı fiyatının bile üzerinde oluşu biraz fırsatçılık ve kişiye göre fiyatlandırma var izlenimi uyandırıyor. Bu yüzden iki yıldız .
The arrangement of the well-designed and easy-to-reach shops is perfect, but the fact that some products are even above the street market price gives the impression that there is a bit of opportunism and individual pricing. So two stars.
H
Hakan “BAŞKAN” Karagoz on Google

Kamyonlar için giriş ücretli hem halcinin malını getir hem katar parası öde bir de hale giriş parası ne güzel halcilik komisyonculuk
There is an entrance fee for the trucks, bring the goods of the lorry and pay the courier money, and the entrance fee to the market, what a nice brokerage.
M
Mustafa Topal on Google

Kamyon giriş çıkışı için bağlantı yolları vok vasat
Access roads for truck entrance and exit are very mediocre
G
Gökhan IŞIK on Google

Asla bir daha gitmeyeceğim yer... Benim gibi 60kg domates alacaksanız kesinlikle gitmeyin girişte soygunla başlıyor... Ben ilk defa hale girişte para alındığına şahit oldum. Turistik tesise giriyoruz sanki... Marketten hiçbir farkı yok Gidin marketten 20-30 kuruş pahalı alırsınız belki ama en azından insan muamelesi görürsünüz...
Where I will never go again... If you're going to buy 60kg of tomatoes like me, don't go, it starts with robbery at the entrance... For the first time, I witnessed that money was taken at the entrance to the market. It's like we're entering a tourist facility... No different from the market. You may get 20-30 cents expensive from the market, but at least you will be treated like a human.
F
Fetih 1453 on Google

Rezil,sahtekar,yalancı,düzenbaz soyguncu. Maalesef ülkemiz tüm islami değerlerinden kopmuştur. Halci, komisyoncu,esnaf,şirketler,perakendeciler, fabrikatötrler hatta üretici ve çiftçi de aynı yola girdi. Hepsi hiç ölmeyeceklermiş, hiç hesap vermeyeceklermiş gibi vicdanlarını ve akıllarını şeytana ve paraya kiralamış gibi umursamazca yaşıyorlar. Hepsine yazıklar olsun. Hepiniz er yada geç ÖLECEKSİNİZ ve HESABA ÇEKİLECEKSİNİZ. Hadi o zaman kurtarsın o pis paralar sizi...
Disgraced, dishonest, liar, deceitful robber. Unfortunately, our country has broken away from all Islamic values. Halci, brokers, tradesmen, companies, retailers, manufacturers, even producers and farmers have entered the same path. All of them live carelessly as if they will never die, as if they will never give an account, as if they have rented their consciences and minds to the devil and money. Shame on them all. Sooner or later, you will all die and be reckoned with. Come on then, let those dirty money save you...
S
SAMET YAN on Google

ÇOK MAKUL PİYASAYA ORANLA UYGUN FAKAT ERKEN SAATLERDE YADA GECEDEN GİDİLMELİ 10'DAN SONRA BİRŞEY BULMAK ÇOK ZOR
D
Desert Eagle on Google

Nice place cheap and fresh

Write some of your reviews for the company Sakarya Büyükşehir Sebze ve Meyve Hali

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *