Sporada Fitness

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Sporada Fitness

Address :

Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No:34, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97777
Website : https://sporada-fitness.business.site/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No:34, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
N
Nuri Can Gök on Google

Büyük ferah ve hijyenik bir spor merkezi üstelik ekipmanların aletlerin fazla olması çok güzel bir olay
It is a very nice event that it is a large, spacious and hygienic sports center, and the equipment and tools are too much.
E
Eyüp KESER on Google

Açık ara Sakarya’nın Avrupa standartlarında ki en iyi salonu temiz nezih son model ekipmanlar güleryüzlü hocalar süperrrrrr ?????
By far the best hall of Sakarya in European standards, clean, decent, latest model equipment, smiling teachers, superrrrrr ?????
M
Mehmet Caner Oğuz on Google

Kızım burada spora devam ediyor. Yıllık abonelik yaptık. Pandemide "evde kal" nedeni ile hareketsiz de kalınca, hareket için imkanları bize güzel fırsat oldu.
My daughter continues to play sports here. We have an annual subscription. As we remained inactive due to "stay at home" in the pandemic, the opportunities for movement became a good opportunity for us.
H
Hamit AYDOĞAR on Google

Ekipmanlar ve salon iyi ancak işletmecisi ve hocası hakkında aynı şeyi söyleyemem.Çok küçük hesapların peşindeler kendilerini komik duruma düşürüyorlar.
The equipment and the hall are good, but I can't say the same about the manager and the teacher. They are after very small accounts, making themselves ridiculous.
K
Kerem Kolayiş on Google

Son versiyon makinalari geniş kullanım alanı guleryuzlu ve uzman hocalariyla spor yapmak için en ideal mekan diyebilirim.sakaryaya böyle ustduzey bir tesis kazandıran Necmi Çetine tesekkurler.
I can say that the latest version machines are the most ideal place to do sports with their wide usage area, friendly and expert trainers. Thanks to Necmi Çetine, who brought Sakarya such a high-end facility.
s
selcuk çelik on Google

Ferah samimi ve güzel bir salon. Rahatça çalışabiliyor. Profesyonel ekipmanlar mevcut ve yenileri sürekli ekleniyor.
Spacious and beautiful living room. He can work comfortably. Professional equipment is available and new ones are constantly being added.
s
selçuk çelik on Google

Fiyatlar makul. İşletme ilgili ve güleryüzlü. Ferah bir salon yeni gelen aletler ile birlikte ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.
Prices are reasonable. The business is engaging and friendly. A spacious living room meets the needs with the new appliances.
A
AHMAD GERXAN on Google

Excellent gym, it has everything you need very friendly staff that watches your progress. Also it has a small basketball ball court to spend some time in, a small area for those who play boxing also Cross fit. Keep up the good work guys well done.

Write some of your reviews for the company Sporada Fitness

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *