Essen Avm

3.9/5 based on 8 reviews

Şarküteri Reyonu

Açık peynir çeşitlerimizin her birini farklı damak tatlarına hitap edecek şekilde tedarik edip, ileri teknolojiyle donatılmış soğuk hava depolarımızda saklayıp, satışa hazır hale getiriyoruz. Uzman personelimiz tarafından reyonlarda sunulan ürünler, çeşitliliği, kaliteyi, uygun fiyatla birleştirmektedir. Müşterilerimizin istediği çeşitleri bulundurmak amacıyla çeşitlilik sürekli güncellenmekte ve geliştirilmektedir.

Contact Essen Avm

Address :

Aşağı, Plaj Cd. No:69, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : http://www.essenavm.com.tr/
Categories :
City : Karasu/Sakarya

Aşağı, Plaj Cd. No:69, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey
u
unal kalaycı on Google

Multinet geçerli bazen güzel indirimler oluyor. Kendi ürün markalarıda var kalite orta üstü
Multinet is valid, sometimes there are good discounts. They also have their own product brands, the quality is above medium
A
Adnan Yıldız on Google

Yeni açıldığında fiyatlar daha uygundu ve bu yüzden tercih ediliyordu. Şimdi pek cazibesi kalmadı!
When it was newly opened, the prices were more affordable and therefore it was preferred. Now it doesn't have much of a charm!
F
Faruk Uca (PİRATE HUNTER) on Google

Alışveriş e sürekli gidiyorum. Uygun fiyatlı bir market.
I go shopping all the time. An affordable market.
G
Gönül & Muammer Yılmaz on Google

Aradığımız ürünleri kolay bulabiliyoruz.Fiyatları uygundur. Biraz kalabalık oluyor.Park sorunu yaşıyoruz.
We can find the products we are looking for easily. Their prices are affordable. It gets a little crowded. We have a parking problem.
A
Ahmet Aygün on Google

Hh
E
Eti Saginashvili on Google

Super
2
2pac 2pac on Google

Green selection was better. Now it's not good anymore.
R
Raed Al Sadek on Google

You can always buy your necessary things from there

Write some of your reviews for the company Essen Avm

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *