Saloon Cafe

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Saloon Cafe

Address :

10, 601. Sk., 54300 Hendek/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Hendek/Sakarya

10, 601. Sk., 54300 Hendek/Sakarya, Turkey
u
ufuk şalvarcıoğlu on Google

Oyun oynamak için gidilebilecek en güzel yerlerden biri
One of the most beautiful places to play games
H
Hakan Karip on Google

Erkek arkadaşlarınız oyun oyanayacaginiz güzel bir salon her an sipariş almaya hazır güler yüzlü personeller
A nice lounge where you can play with your boyfriends, friendly staff ready to take orders at any time
h
hamza sirin on Google

her hafta giderim. bitek masa sandalye uyumu yok insanın beli ağırlıyor.
i go every week. bitek table chair accommodates the waist of man who does not have harmony.
M
Mert ÜNLÜ on Google

HENDEK İÇİN LDUKÇA GÜZEL BİR YER. İŞLETMECİ VE ÇALIŞANLARI GÜLERYÜZLÜ. MENÜLERİ ZENGİN. fiyatlar ortalama. gençlerin uğrak mekanı
A LUCKY NICE PLACE FOR THE DITCH. OPERATORS AND EMPLOYEES. RICH MENUS. prices average. hangout
T
Tugce Yakıcı on Google

Bence harika bir mekan maç izlemek için yada oyun oynamak için vazgeçilmez tek yer
I think it is a great place to watch a game or to play a game.
D
Denizcan Alan on Google

Cazip fiyatta harika hizmet sunan bir oyun salonu. Genelde akşam 6-7 den sonra kalabalik oluyor bu saate kadar çok az kişi var cafede.
A games room with great service at an attractive price. Generally, it is crowded after 6-7 in the evening. There are very few people in the cafe until this time.
U
Umut Islam Kurt on Google

Kış aylarindan ayaklarınızın pek ısınamayacağı bir yer özellikle üst katı için bunlari diyebilirim. Fiyat konusunda Hendek için standart denebilecek bi durumda ama ne yazik ki öğrenci ile dolu olan bu ilçe için genel anlamda mekanlarda uygun fiyat var diyemem. Onun dışında iyi, dikkatli çalışanlarının var olduğunu söyleyebilirim.
A place where your feet can't get very warm in winter, especially for the top floor. In terms of price, it can be called a standard for the trench, but unfortunately I can not say that there is an appropriate price in general terms for this district, which is full of students. Other than that, I would say that there are good, attentive employees.
A
Ali Yüksek on Google

Orta kalite
Medium quality

Write some of your reviews for the company Saloon Cafe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *