Royal Waffle - Azerbaycan Cd. 11/a

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Royal Waffle

Address :

Azerbaycan Cd. 11/a, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Azerbaycan Cd. 11/a, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
e
e (Teknik Emrah) on Google

suyu dışarıdan alın pahalı
buy water from outside
u
umut Yıldırım on Google

Bu 1 yıldız bile size çok afedersiniz ama önce saygı ve siz bir esnafsiniz yapmacik olmayın
Even this 1 star is very sorry for you, but first of all, respect and you are a tradesman, don't be pretentious
M
Muzaffer Sahin on Google

Enerji patlamasına hazırsanız bu yer harika waffle' ları mükemmel
If you're ready for a burst of energy this place has great waffles.
B
Burak Tüzen on Google

Bir waffle 2 saatte geliyorsa ortada çok ciddi bir problem vardır. Eğer bu gecikme 3. Siparişte de oluyorsa ortada felaket vardır. Abicim paket servis işini kaldırın olmuyorsa zorlamayın, lezzet ortalama ama paket servise diyecek şey bulamıyorum.
If a waffle comes in 2 hours, there is a very serious problem. If this delay happens in the 3rd order, there is a disaster. My brother, don't force the takeaway job, if it doesn't work, the taste is average, but I can't find anything to say about the takeaway.
A
Aybike on Google

hamuru incecik bir waffledı üstüne konulanlar da azdı bu kadar kötü bi wafflea 30 lira vermek üzdü gerçekten <\3
It was a thin waffle with a very thin waffle. It was very disappointing to give 30 liras for such a bad waffle. <\3
M
Mehmet Aydoğdu on Google

Temiz, küçük, güzel bir mekan. Daha çok eve servise iş yapıyor sanırım, paketlemeleri şık ve kaliteli. Mükemmel bir waffle değil ama, porsiyonu yeterli, hamuru ve çikolatası güzel (2 kişi çok aç değilseniz 1 adet waffle yetebilir). Kalan zerzevatlar zaten hemen hemen her yer ile aynı. Fiyatı 18TL.
Clean, small, beautiful venue. I think he's doing more take-out business, his packaging is sleek and of good quality. It's not a perfect waffle, but, the portions are adequate, the dough and the chocolates are nice (1 person can afford 1 waffle if you're not very hungry). The remaining vegetables are already the same as almost everywhere. Price 18TL.
M
MEHMET BURAK on Google

Waffle Nasıl Yapılır?'ın Yapılışı Öncelikle waffle için hamurumuzu hazırlayalım. Yumurta ve şekeri, iyice köpük köpük oluncaya kadar mikser ile çırpıyoruz. Ardından vanilya, kabartma tozu ve sütü ilave edip, bir miktar daha çırptıktan sonra unu ilave edip kıvam alıncaya kadar un ekliyoruz. Hamurumuz hazır olunca, pişirmeye geçiyoruz. Hamur kıvama gelince, waffle makinesinde ya da teflon bir tava yardımıyla hamurları pişiriyoruz. Ben krep tavasını kullandım. Tavayı çok az yağlayıp, bir kepçe döküp arkasını önünü güzelce pişiriyoruz. Pişen waffle hamurunu, dilediğimiz şekilde süslüyoruz. Ben süslemek için nutella, kivi ve muz kullandım. Siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.
How to Make Waffles? First, let's prepare our dough for waffles. Beat the egg and sugar with a mixer until it becomes foamy. Then add vanilla, baking powder and milk, whisk a little more, add flour and add flour until it gets a consistency. When our dough is ready, we move on to baking. When the dough comes to a consistency, we cook the dough in a waffle maker or with the help of a Teflon pan. I used the crepe pan. We oil the pan very little, pour a ladle and cook the back and front well. We decorate the cooked waffle dough as we wish. I used nutella, kiwi and banana to decorate. You can decorate it any way you want.
A
Aslı Tuğçe Güler on Google

Most delicious waffle in town.

Write some of your reviews for the company Royal Waffle

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *