Pastannecim Balgat - Ziyabey Cd. No:30/C

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Pastannecim Balgat

Address :

Ziyabey Cd. No:30/C, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98888
Postal code : 06520
Website : http://www.pastannecim.com.tr/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Ziyabey Cd. No:30/C, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
c
cemil cobanoglu on Google

Fiyatlar aldı başını gitti. 100 liraya pasta mi olur arkadas, sen bir pastasin?
Prices took off. Is there a cake for 100 liras, friend, you are a cake ?
M
Mustafa Batak on Google

Çeşit çok hemde lezzetli pasta alırken ilk tercihim
My first choice when buying a wide variety of delicious cakes
M
Mervesafa Erdogan on Google

Mükemmel tatlı bir yer, sahipleri çok tatlı iki kardeşlermiş. Fazlasıyla ilgili ve bulunduğumuz dönem şartlarına göre fiyatları fazlasıyla uygundu.
Perfect sweet place, the owners are two very sweet brothers. More than that and the prices were more than reasonable according to the conditions of the period we were in.
1
15 Temmuz on Google

Katkı maddesi koymadiklarini iddia eden orta halli lezzet biraz yüksek fiyat
Moderate flavor a bit high price claiming no additives
L
Lütfi T Çolakoğlu on Google

pasta şurup gibiydi... şimdiye kadar beğendiğimiz pastaları geçti... yazdım 1 numaraya...
the cake was like syrup... it surpassed the cakes we liked so far... I wrote it to number 1...
Z
Zeynep SAV on Google

Dün Ankara pastannecimden çilekli pasta yedik 6 kişi zehirlendik. Ölüyorduk nerdeyse. İnsan hayatı neden bu kadar ucuz Ya. Bir de bir sürü şubeniz var her şey para mı? Aldıktan sonra baktım başla dişer insanlar da zehirlenmiş. Sakın sakın pasta almayın tabi korkunç bir gün geçirmek istemiyorsanız ??‍♀️??‍♀️
We ate strawberry cake from my Ankara pastry shop yesterday, 6 people got poisoned. We almost died. Why is human life so cheap? And you have a lot of branches, is it all about money? After I bought it, I looked and other people were poisoned. Don't buy a cake unless you want to have a terrible day ??‍♀️??‍♀️
S
Sıla Gülhan on Google

Nişanlımın doğum günü icin pastaanecimi tercih etmiştim. Pastayı yerken, nişanlımın diliminden kocaman bir saç çıktı. İlk önce acaba bizden mi düştü diye düşünürken kekin icinden çektikçe saç uzunca çıkmaya devam etti. Yani aslında saç kek ile birlikte pişmiş. Çok kötüydü çok mahcup oldum. Bilinen güvenilir yer deyip alıyoruz sonra rezil oluyor.
I chose my pastry shop for my fiance's birthday. While I was eating the cake, a huge hair came out of my fiancee's tongue. While I was wondering if it fell from us at first, the hair continued to grow longer as I pulled it out of the cake. So it's actually baked along with the hair cake. It was so bad I was so embarrassed. We call it a known reliable place and then it becomes disgraceful.
H
Hardi Xiaomi on Google

A very nice restaurant with a wide range of cuisine options

Write some of your reviews for the company Pastannecim Balgat

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *