Doğulu Dürüm

3.1/5 based on 8 reviews

Contact Doğulu Dürüm

Address :

Emrah Gn. Dr, Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd 62/B, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +977
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Emrah Gn. Dr, Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd 62/B, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
a
ahmet yazar on Google

Rezalet ötesi.. Eşimle adana dürüm istedik yarısını yiyemedik. Pişmemiş kıyma tarzı bisey geldi. Üstelik domatessiz istememe rağmen domatesli geldi. Etin gramaji çok çok azdı. Kısaca yenilecek gibi değil yazıklar olsun aldığınız paraya!!!!
Beyond disgrace.. My wife and I wanted adana wrap, we couldn't eat half of it. Something like uncooked ground beef arrived. Moreover, even though I asked for it without tomato, it came with tomato. The gramma of the meat was very very little. In short, it is not to be eaten, shame on the money you get!!!!
y
yasemin bayraktar on Google

Kapısından geçmem bir daha, dışarda yazan fiyatlara bakmayın hesap baya farklı geldi. Hadi hesabı geçtim o adana nedir berbat ötesi asla ve asla adana değil sucuk gibi bir baharat koymuşlar daha kötü bir yemek yemedim daha önce, zaten yiyemedim mide fesadı, ciğer desen lezzet sıfır. Yukarıda yer var dediler sipariş yarım saatte geldi biri yanlış olmuş yine bekle. Ne bir tuzluk ne biber ne turşu ne de bir ıslak mendil. Aç kaldım çıkışta çorba içmeye gittim.
I won't go through the door again, don't look at the prices written on the outside, the account looked quite different. Come on, I've passed the bill, what's wrong with adana, they never put a spice like sausage, not adana, I've never had a worse meal before, I couldn't eat it anyway, stomach upset, liver pattern, flavor is zero. They said there is a place upstairs, the order came in half an hour, someone was wrong, wait again. Not a salt shaker, a pepper, a pickle, or a wet wipe. I was hungry so I went to have soup on the way out.
C
Cihangir Koyuncu on Google

Uzun süredir etlikte oturuyorum hem kendim hemde dışardan gelen misafirlerimle ugradigim bir yer. diğer yemeklerini denemedim ama Adana dürüm konusunda çok başarılı. Muhakkak tavsiye ederim . Son uğradığımda bir buçuk Adana dürüm yedim 20₺ idi. Tam 17 kampanyalı bir buçuk 20₺
I've been sitting in the meat for a long time, it's a place I stop by both myself and my guests from outside. I haven't tried their other dishes, but Adana is very successful in wraps. I highly recommend it. Last time I visited, I ate one and a half Adana wraps, it was 20₺. Full 17 campaign, one and a half 20₺
B
Beyda on Google

Hizmet sıfır garson yoktu 35 dk bekledik adana dürüm deseniz kıyma değil sucuktu adeta at eti sanki mübarek içinde et dışı her şey var soğanlar dans ediyor dürümü pul pul dökülüyordu kağıt gibi bırakın tekrar gitmeyi adını bile anmam
Service was zero, there was no waiter, we waited for 35 minutes, if you say adana wrap, it was sausage, not minced meat, it was like horse meat, it was blessed, there is everything but meat in it, onions were dancing, the wrap was peeling off like paper, I wouldn't even mention its name.
H
Hilmi Gozubuyuk on Google

Max
a
abdallah yousef on Google

But that day i became sick i got stomach flew
B
Bashar Makki on Google

Good çorba (soup), didn't try other dishes because it was too early
M
Mürşid KESKİN on Google

I was very hungry and went in directly. The place is for people who needs a quick bite but the quality of the food is absolutely not good.

Write some of your reviews for the company Doğulu Dürüm

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *