Emek Sofrası Ev Yemekleri - Bişkek Cd. No:66

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Emek Sofrası Ev Yemekleri

Address :

Bişkek Cd. No:66, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9777
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Bişkek Cd. No:66, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
B
Busra D on Google

Dışarıdan Ankara’ya gelmiş biri olarak çok beğendim. Mütevazi bir aile ortamı var. Hijyenik, yemekler güzel ve fiyatı da çok uygundu. Çalışanlar da çok nezihti. Gerçekten sevdim.
As someone who came to Ankara from abroad, I liked it very much. There is a humble family atmosphere. It was hygienic, the food was good and the price was very affordable. The employees were also very nice. I really liked it.
E
Ercan Küçükaslan on Google

Yemekler oldukça lezzetli, ana yemek seçeneği bol, porsiyonlar bol, mekan tertemiz, herkes çok kibar ve fiyatlar çok uygun. Normal bir menü ile rahat rahat doyarsınız. Yeri de merkezi; 8. Cadde (Bişkek Cd.) üzerinde. Önünde araç park etmek için yer de mevcut.
The meals were quite tasty, plenty of main course options, plenty of portions, the venue was immaculate, everyone was very polite and the prices were very affordable. With a normal menu, you are comfortable and comfortable. The location is well central; On 8th Street (Bishkek Cd.). There is also a place to park in front of the car.
G
Gencay O Bizden Biri on Google

Fiyatlar baya pahalı tamam genel olarak fiyatlar yükseldi eyvallah da kuru fasülye çorba pilav da 20 lira olmasın be üstadım hayır etli bi şey alsan fiyat 23 lira oluyor o nasıl oluyor anlamadım gitti.
The prices are quite expensive, okay, the prices have increased in general, thank you, don't let the beans soup and rice be 20 liras, my master, no, if you buy something with meat, the price is 23 liras, I don't understand how it happened.
S
Serhat Yüksel on Google

Sen milleti şikayet edersin ha
You complain to the nation, ha
M
Murat KAYRETLİ on Google

Ev yemekleri sunan güzel bir aile ortamı olan işletme anne eli değmiş gibi yemekleri bayan aşçı yapıyor
The business, which has a nice family atmosphere that offers home-cooked meals, is cooking as if it were a mother's hand.
M
Mehmet Bkaya on Google

Ben sevdim. Değişik menüler var. F/ p iyi. Temiz mekan ,kibar çalışanlar. Çorbalar harika. Öğle yemeği için ideal. Akşama bazı menüler kalmayabilir.
I loved. There are different menus. F/p is fine. Clean place, polite employees. Soups are great. Ideal for lunch. Some menus may not be available in the evening.
Е
Евгений Зубань on Google

Наше первое кафе в Турции. Чечевичный суп очень понравился , еще дали бесплатно три чая. Было вкусно. Приветливый и улыбчивый персонал, цены приемлимые. Чисто и уютно. На обратном пути еще посетим.
Our first cafe in Turkey. I liked the lentil soup very much, they also gave me three free teas. It was delicious. Friendly and smiling staff, reasonable prices. Clean and comfortable. We will visit again on the way back.
H
Hkn Erdogan on Google

Hijyen konusu düzelmiş teşekkür ediyorum . Hizmet açısından da oldukça güzel. Yemekler lezzetli . Öğlen yemeğinde ev yemeğinde bölgede en iyi yer . Yine geleceğiz .Teşekkürler ?
Thank you for improving the hygiene issue. It's pretty good in terms of service too. The meals are delicious. Best place in the area for home-cooked lunch. We will come again. Thank you ?

Write some of your reviews for the company Emek Sofrası Ev Yemekleri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *