BURHAN USTA BURMA KADAYIFÇISI - 372. Sk. 14/A

4.7/5 based on 8 reviews

Contact BURHAN USTA BURMA KADAYIFÇISI

Address :

372. Sk. 14/A, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06200
Website : http://instagram.com/burhanustakadayif
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

372. Sk. 14/A, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey
M
Metin DEMİR on Google

Mükemmel bir lezzet. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet
Excellent flavor. Friendly and quality service
a
ali keles on Google

İşinin ehli kaliteden ödün vermiyo
The competent person does not compromise on quality
ü
ümit köse on Google

Herdaim lezzetli ürünleri var
I always have delicious products
M
Mustafa ARSLAN on Google

Kadayıf denince akla ilk gelen Burhan ustam
My Master Burhan comes to mind first when it comes to kadayif
Ş
Şahabettin Cihan Buzunoğlu on Google

Burma kadayıf tarihini yazan gerçek usta, 3. Kuşak aynı kalitede devam ediliyor
The real master who writes the history of Burma kadayif, 3rd Generation continues in the same quality
E
Emre Simsek on Google

??
c
cioo çiço on Google

Bu işletme varya bu işletme. Tatlıcı 'nın 'Vakkosu' Uğramayan tatmayan bir an önce uğrasın....
This business is this business. Tatlıcı's 'Vakko' If one does not stop and does not taste, let him stop by as soon as possible ....
T
Turgay Torun on Google

Harika gerçek kiristal şeker kullanıyorlar tertemiz herkese tavsiye ederim ..??
They use great real crystal sugar, I recommend it to everyone..??

Write some of your reviews for the company BURHAN USTA BURMA KADAYIFÇISI

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *