Meşhur Ankara Dönercisi - Konya Sk. 33/A

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Meşhur Ankara Dönercisi

Address :

Konya Sk. 33/A, 06250 Ulus/Altındağ/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +977
Postal code : 06250
Categories :
City : Ulus/Altındağ/Ankara

Konya Sk. 33/A, 06250 Ulus/Altındağ/Ankara, Turkey
L
Levent pekersoy on Google

Gelinmesi gereken bir yer döner muhteşem
It's a must visit place, it's amazing
E
Ersin YILDIRIM on Google

Salaş bir aile işletmesi fazla çeşit yok. Döner 10 numara.Lezzet harika. Çorbası güzel. Küçük bir dükkan. Beklentiniz çok fazla olmasın.Ulus Konya sokakta başka yerlerle karıştırılıp yapılan yorumlara katılmıyorum. Ankara'da döneri en güzel yapan yerlerden biri
A shabby family business does not have much variety. Rotating number 10. The flavor is amazing. The soup is good. A small shop. Do not expect too much. Ulus Konya is mixed with other places on the street and I do not agree with the comments made. One of the places that makes doner best in Ankara
S
Serkan COŞTU on Google

Rıfat Usta ve oğlu Murat ve Yücel...Konya Sokağın meşhur dönercileri ?
Rıfat Usta and his son Murat and Yücel...The famous doner kebabs of Konya Street ?
a
ahmet hasan yılmaz on Google

lezzet guzel ama patron simarik oglu cook ukala
the taste is good but the boss is greedy his son cook is arrogant
M
MEHMET GÜRSOY on Google

Donerden vazgecemeyenler doner yemeden duramayanlar icin gozde tatli lezzetli kolay ulasilabilen bir yerde olan bu restoranta gelmelisiniz. Etin lezzeti on numara zaren. Ekmek arasi en cok sevdigim. Ayri olarakda sadece doner yiyebilirsiniz. Fiyati normal piyasaya gore her yerde ayni zaten.
For those who can't give up on doner and can't stop eating doner, you should come to this restaurant, which is in an easily accessible place. The taste of meat is number one, zaren. Bread is my favorite. Separately, you can only eat doner. The price is the same everywhere compared to the normal market anyway.
M
Mustafa Adil Küçükağa on Google

Yağlı enfes bir Ankara döneri, ev usulü yumuşacık az kuru fasulye ve az pilav, minik şişe Pepsi ile 60 lira. Bölge eski hareketli günlerini arıyor. Umarım 37 yıllık bu mekan bölgenin ekonomik düşüşüne kurban gitmez.
A delicious oily Ankara doner, home-style soft beans and rice, 60 liras with a tiny bottle of Pepsi. The region is looking for its old active days. I hope this 37-year-old venue does not fall victim to the region's economic decline.
O
Onur Bozdag on Google

Best Doner in Ankara
G
Gucluhan Ozen on Google

Worse than expected. Overrated. Try "mutlu doner" or "cankaya lokantasi' for the best experience in Ankara.

Write some of your reviews for the company Meşhur Ankara Dönercisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *