Loqmahalle & Sütlü Tatlım - Mutlukent 2432. Caddesi No:41 Ümitköy girişi Çağdaş Market Karşısı

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Loqmahalle & Sütlü Tatlım

Address :

Mutlukent 2432. Caddesi No:41 Ümitköy girişi Çağdaş Market Karşısı, 06800 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06800
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Mutlukent 2432. Caddesi No:41 Ümitköy girişi Çağdaş Market Karşısı, 06800 Çankaya/Ankara, Turkey
M
Murat Hüseyin Erarslan on Google

gece 4'te sipariş verdik sütlaç magnolia enfesti. lokmalar inanılmaz taze. helal olsun size
We ordered rice pudding magnolia at 4 am. The donuts are incredibly fresh. good luck to you
y
yusuf ziya Erarslan on Google

Sütlacı enfes, magnolyalar taze taze , lokmalar efsane.. sütlacı beğenmeyenler muhtemelen a101'in 3 liralık sütlaçin alışık olduğu için kaliteyi kaldıramamışlar
The rice pudding is delicious, the magnolias are fresh, the bites are legendary.. those who don't like the rice pudding probably couldn't handle the quality because the 3 lira rice pudding of A101 is used to it.
s
semih gürbüzz on Google

Çiğköftesi lezzetli ve güzeldi fiyatlar da tadına göre gayet iyi sütlü tatlıları da aynı şekilde güzeldi tavsiye ederim
The Çiğköfte was delicious and good, the prices were very good for its taste, and the milk desserts were also good, I recommend it.
A
Ali Cennet on Google

Arkadaşlarımızla 22.00 da gidip sütlaç yiyelim dedik ama hayatımızda yediğimiz en sulu ve kötü sütlaçtı. Magnolia sı da oldukça kötüydü. Ufacık bir mekanda bu kadar çeşit olması o kadar da iyi bir şey değilmiş anladım. Fiyatlar bu lezzetsizliğe rağmen çok yüksekti EDİT: ALLAHTAN BİZ GRUPÇA BEĞENMEDİK İŞLETMENİN TAVRINA BAKAR MISINIZ ? ANKARADA YEMEDİĞİMİZ TATLICI KALMADI BU SAATTE SİZİ BULDUK BİR HATA YAPTIK.
We said we should go and eat rice pudding at 22.00 with our friends, but it was the most juicy and worst rice pudding we ate in our lives. His Magnolia was pretty bad too. I realized that it is not such a good thing to have so much variety in a small place. The prices were very high despite this tastelessness EDIT: WE DID NOT LIKE THE GROUP, GOD, DO YOU LOOK AT THE ATTITUDE OF THE BUSINESS? THERE IS NO DESSERT THAT WE DIDN'T EAT IN ANKARA. WE FOUND YOU AT THIS TIME, WE MADE A MISTAKE.
f
fusun Yilmaz on Google

Lokmalar enfes fındık kadar, çikolatayı dökmek yerine koklatmislar mükemmel, süslemeleri seyrekligi sizi bastan çıkarır, icerinin kokusu sizi sizden alir yağli yağlı Fiyatlar deseniz uçmuş gökdelen misali!!!
The donuts are as delicious as hazelnuts, they made you smell the chocolate instead of pouring it, it's perfect, the rarity of decorations seduces you, the smell of the inside takes you away from you. The prices are like a skyscraper!
F
Feridun bakırcı on Google

Saat 18 gibi lokma almaya gittim. yağ kapatılmıştı 5 dakika için hazır olur dendi, bekledim... 15 dakikaya hazır olmadı, yağ ısınmadan lokmalar atıldı, sonuç; tatsız, yağı içine çekmiş kızarmamış lokmalar.. . birkaç tane aldım gerisi çöpe gitti. o birkaç tane de mide rahat
I went to get a bite around 6 pm. The oil was turned off. It was said that it would be ready for 5 minutes, I waited... It was not ready for 15 minutes, the bites were thrown before the oil was heated, the result; tasteless, oil-soaked unfried bites... . I bought a few and the rest went to waste. those few stomach comfy
C
Cihan Ö. on Google

Getirden hamsiköy sütlaç söyledik. Tamamen hamur ve bayat gibiydi. Çöpe atmak zorunda kaldık. Fındıklı için ek ücret almalarına rağmen üzerine attıkları fındık bu. 3 sütlaç için 60₺ ödedik. Çok kötüydü.
We ordered hamsiköy rice pudding from the yield. It was completely doughy and stale. We had to throw it away. This is the hazelnut they throw on them, although they charge extra for Fındıklı. We paid 60₺ for 3 rice puddings. It was very terrible.
A
Adel Ghelem on Google

Very good ?

Write some of your reviews for the company Loqmahalle & Sütlü Tatlım

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *