LOKUMHANE

4.7/5 based on 8 reviews

Contact LOKUMHANE

Address :

şehit, Hikmet Özer Cd. no:6/A, 06931 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://www.aliunyazici.com/lokumhane
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

şehit, Hikmet Özer Cd. no:6/A, 06931 Etimesgut/Ankara, Turkey
G
Görkem Karakoç on Google

Gayet tatlarıyla büyüleyici bir yer herkese tavsiye ederim
It is a fascinating place with very tastes, I recommend it to everyone
Y
Yasin Karataş on Google

Lokumlar efsane kesinlikle Tavsiye ederim ceyhun beye ilgisinden dolayı teşekkür ederim?
Turkish delights are legendary, I would definitely recommend, thank you to ceyhun for his interest?
G
Gezgin on Google

Çok kaliteli bir işletme. Ceyhun beye ilgisi için teşekkür ederim.
A very high quality business. Thank you for your interest in Ceyhun.
h
harun elagöz on Google

Etimesgut şubesi harika hizmet çok teşekkür ederiz herşey taze ürünler tavsiye ediyorum. İlgi ve alakalılar gerçekten
Etimesgut branch, great service, thank you very much, I recommend everything fresh products. Interested and relevant
S
Sibel Demir on Google

Lokumlar çok taze çalışan personel çok ilgili ve alakalı gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığım bir işletme teşekkürlerimi sunuyorum.
Delights are very fresh, the staff is very interested and relevant, I would like to thank a business where I shop with peace of mind.
D
Deniz Özbek on Google

Etimesgut ta böyle kaliteli hizmet veren biryer olası harika Ceyhun Beyin ilgisinden işletmenin hijyeninden ve ürünlerin kalitesinden çok memnun kaldım.
I was very pleased with the attention of Ceyhun Bey, who is possible to provide such quality service in Etimesgut, the hygiene of the business and the quality of the products.
S
Suleyman Lok on Google

Buraya gelmemin tek sebebi Ceyhun beydir. Kendisi çok temiz hoşgörülü ve müşteri ilgisiyle harika biri. Bu dönemde böyle insanları tanımak çok zor. Kendisine çok teşekkürlerimi sunuyorum.
The only reason I came here is Ceyhun Bey. He is very clean tolerant and a great person with customer care. It is very difficult to meet such people at this time. I thank him very much.
C
Cenk TAŞARSLAN on Google

Super...

Write some of your reviews for the company LOKUMHANE

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *