Hancı Çorbacı - Talatpaşa Blv 35/A

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Hancı Çorbacı

Address :

Talatpaşa Blv 35/A, 06050 Altındağ/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06050
Categories :
City : Altındağ/Ankara

Talatpaşa Blv 35/A, 06050 Altındağ/Ankara, Turkey
A
Argun Kılıçoğlu on Google

Az önce döner yedim. Birincisi döner soguktu ikincisi döner kalın kesilmişti. Tekrar gelmeyi düşünmüyorum çünkü önceki hizmet anlayışı kesinlikle degişmiş. Döneri hazırlayan ustalar çıplak elleriyle garnütürleri tabaga aktarıyorlar masalar silinirken komi arkadaş masadaki yemek artıklarını ellerine sıyırıyorlar.
I just ate doner. The first doner was cold, the second was thick cut. I don't think I will come again because the previous service mentality has definitely changed. The masters who prepare the doner are transferring the garnishes to the plate with their bare hands, while the tables are being wiped, the busboys scrape the leftovers from the table into their hands.
i
ilyas akbıyık on Google

Arkadaşımla döner yedim, tadı kötüydü ve soğuktu yanına verilen bulgur pilavı dahi soğuktu Mecbur kalmadıkça tavsiye etmem
I ate doner with my friend, it tasted bad and was cold, even the bulgur pilaf that was served with it was cold. I wouldn't recommend unless you have to
K
Kemal ALTIN on Google

Mükemmel bir yer corbasi bir harika gidip görmenizi tavsiye ederim
Perfect place, I recommend you to go and see the soup.
g
gürkan bayburtlu on Google

daha önce içtiğimde içinden kıl çıktı bi şans daha vereyim dedim gece hastanedeydim içtiğim en kötü kelle paça olabilir etler markette satılan gibi don şekilde dışarıdan kuru şekilde çorba suyunun içine koyuyo bu seferde kocaman taş gibi kıkırdak çıktı bide !!!
When I drank hair before, I thought I'd give it another chance, I was at the hospital at night, it may be the worst head trotter I've ever had.
N
Nurettin Yuksel on Google

Ekip amatör hijyen yok denecek kadar az. Mercimek çorbası denedim rengi bir farklı idi salçadan olabilir sanki içinde zerdeçal var gibi. Ekmeği kesen arkadaş direk sarı bezi bırakıp ekmeğe çıplak elle sarılınca ekmeksiz denemek zorunda kaldım. Kötü değil belki a bu pandemide insanın pek içine sinmiyor bu durumlar
Team amateur hygiene is almost non-existent. I tried lentil soup, it was a different color, it might be tomato paste, as if it has turmeric in it. When the friend who cut the bread left the yellow cloth and wrapped the bread with bare hands, I had to try without bread. It's not bad, maybe these situations are not very comfortable in this pandemic.
G
Gökhan Akkan on Google

16.11.2021 tarihinde hastane çıkışında bir çorba içelim dedik eşim (3 aylık hamile). Çorba güzeldi lakin insana müşteriye değer vermeyişleri konusunda 1 verdim neden mi. Çorbanın yanına ekmek yerine eşim sıcak bir pide istedi hamile olduğu için canı çekti lakin veremeyeceklerini sadece döner için yaptıklarını söylediler. Parası ile alım yeterki bir tane getirin dedik yine yok. garsonlar olsun fırının başındaki usta diyecem ama usta dediğin insan merhametli olur öyle birşey görmedik.. Neyse bir daha kapısından bile içeri girmeyeceğiz.
On 16.11.2021, we decided to have a soup after leaving the hospital, my wife (3 months pregnant). The soup was good, but why did I give people 1 because they don't value the customer? Instead of bread next to the soup, my wife asked for a warm pita bread, she was upset because she was pregnant, but they said they couldn't give it to her, only for doner kebab. We said that you can buy it with your money, as long as you bring one. Let there be waiters, I will say the master at the head of the bakery, but the person you call the master would be merciful, we did not see such a thing. Anyway, we will not even enter the door again.
M
Mustafa Erol on Google

Bugün Hastane işlerimizi halledikten sonra bir deneyelim dedik kelle paça ve işkembe söyledik içerisinde eti ve işkembeyi mikroskop ile aradık ki o kadar para veriyoruz 25 TL işkembe 30 TL kelle paça bir daha sanmıyorum gitmeden önce düşünün ?
Today, after we finished our hospital work, we said let's give it a try, we said head, trotter and tripe, we searched the meat and tripe with a microscope, we pay so much money 25 TL tripe 30 TL head and trotter, I don't think again, think before you go ?
Z
Zuhriddin Ruziqulov on Google

Very good

Write some of your reviews for the company Hancı Çorbacı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *