Genc Kardesler Oto

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Genc Kardesler Oto

Address :

Erenler 1266. Sok. No:3, 54200 Erenler/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Categories :
City : Erenler/Sakarya

Erenler 1266. Sok. No:3, 54200 Erenler/Sakarya, Turkey
E
Engin BAKIR on Google

Kalifiye güleryüzlü bir ekibe sahip olan firma.
A company with a qualified and friendly team.
M
Mert Ertan on Google

İlgili, güleryüzlü ve kaliteli bir işletme. Teşekkür ederim kendilerine
A relevant, smiling and quality business. Thank you to them
A
Alparslan Beyhan on Google

Çalışanların hepsi 10 numara ustalar kibar ve yardım severler
Employees are all number 10 masters polite and helpful
m
mükremin Merey on Google

Egszot emisyon ölçumlerimi davamli yaptirdigim yer basarili ve tecrubeli ekip
Successful and experienced team where I have carried out my egszot emission measurements continuously
E
Erol Tümsekoğlu on Google

Tüm isuzu araçlarımın bakımlarını ve egzoz emisyonlarını bu firmada yaptırmaktayım .güler yüzlü sorun çözücü bir firma.
I have all the maintenance and exhaust emissions of my isuzu vehicles in this company.
A
Ahmet Nuri ISLEK on Google

Konunun uzmanı oldukları her halinden belli olan bir ekiple karşılaşıyorsunuz.Temizlik / düzen / çözüm yaklaşımı Adapazarı firmalarının önünde. Tavsiye ederim.
You are faced with a team that is evident from every aspect of their expertise. The cleanliness / order / solution approach is in front of Adapazarı companies. I advise.
Ş
Şükrü BAŞARIŞ on Google

Egzos emisyonu ölçümü deneyimli personeliyle kısa zamanda çözüme gidiliyor.
Exhaust emission measurement is resolved in a short time with experienced personnel.
f
feridun cemal Kurt on Google

isuzu

Write some of your reviews for the company Genc Kardesler Oto

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *