Erciyes Börek Aydınlıkevler - Çevreli Cd. 37/A

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Erciyes Börek Aydınlıkevler

Address :

Çevreli Cd. 37/A, 06000 Altındağ/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06000
Website : https://www.erciyesborek.com.tr/
Categories :
City : Altındağ/Ankara

Çevreli Cd. 37/A, 06000 Altındağ/Ankara, Turkey
Ş
Şaban Söylemez on Google

Teşekkürler
Thanks
s
serkan selçuklu on Google

Burası güzel su böreği yapmakta
This place makes nice pastries
ö
özlem gül on Google

Börek çok lezzetliydi. Mekanda yiyip oturabileceğiniz yerlerde var
The pastry was delicious. There are places where you can eat and sit.
A
Ayşe Kara on Google

Yeni devralan kişiler oldukça içten ve güler yüzlü.Temiz ve taze ürünler.
The new takers are very sincere and friendly. Clean and fresh products.
S
Sakli Gurme on Google

BÖREKLER ÇOK GÜZEL. BENİMLE ÇOK İLGİLENDİLER. ÇOK MEMNUN KALDIM. TEŞEKKÜR EDERİM.
PICTURES ARE VERY NICE. THEY ARE VERY INTERESTED IN ME. I AM VERY SATISFIED. THANK YOU.
b
bahar caglar on Google

Eve servis çok hızlıydı,taze ürün için teşekkür ederiz ?
Home service was very fast, thank you for the fresh product ?
G
Gürkan Erduran on Google

Çok nezih çok misafir Perver bir iş yeri randevuları saatlerine çok dikkat ediyorlar herkese tavsiye ederim
Very decent, very guest Perver, a workplace, they pay attention to their appointment times, I recommend it to everyone
S
Songül Kuruoğlu on Google

Bu kadar güzel yoruma bakarak 1 kilo kol böreği 1 kilo su böreği söyledik.kol böreklerinin alt kısımları komple yanıktı bunu içine sindirerek müşterilerine gönderen bu firmayı Allah’a havale ediyorum sonuçta bu bir gıda insanların sağlıklarıyla oynanıyor.kıymalı kol böreğini hiç tavsiye etmiyoruz kıyması kokuyordu kimse yiyemedi çöpe gitti.yazıklar olsun!!!
Looking at such good comments, we said 1 kilo of sleeve pastry and 1 kilo of water pastry. The lower parts of the sleeve pastries were completely burnt. I refer to God this company, which digests it and sends it to its customers, after all, this is a food that is playing with people's health. We do not recommend the meat pastry, it smelled of ground meat. He couldn't eat it, it went to waste. Shame on you!!!

Write some of your reviews for the company Erciyes Börek Aydınlıkevler

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *