EGE LOKMACISI

4.9/5 based on 8 reviews

Contact EGE LOKMACISI

Address :

Antares, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9887
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Antares, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
s
sinan tacan on Google

Lokması güzel
Nice donuts
G
Gul Ertan on Google

Tek lokmada muhteşem lezzetin tek adresi
The only address for a great taste in one bite
M
Murat Kaçıran on Google

İnanılmaz bir lezzet yakınından geçiyorsanız bir uğrayın derim
If you are passing near an incredible flavor, I say stop by
A
Abdullah Tural on Google

Ankarada kaliteli gerçek lokma yiyeceğiniz tek adres ?
The only address in Ankara that you want to eat real quality Ankar
K
Kemal Sogut on Google

Ankarada tek diyebilirim...müthiş çıtır lezzet bombası...ellerinize sağlık...Çok teşekkür ederim...
I can only say in Ankara ... awesome crispy flavor bomb ... health in your hands ... Thank you very much ...
b
burhan Kankoc on Google

Nefis lokma,yag ve şerbeti fazla çekmemiş çıtır,Egede çok yerde yedim onlardan daha güzel...
Yummy bite, crispy butter and sherbet, I have eaten in many places in Egede, it is better than them ...
a
abdullah usta on Google

ankarada yillardir hizmet veren ve gercekten lokma yemek istiyorsaniz akla gelen ilk isletme diyebilirim isletmedeki guler yuzlu sicak kanli calisanlara sonsuz tesekkur ederim
ankarada serving for years and if you really want to eat bite I can say the first business that comes to mind is the endless thanks to the warm-blooded employees
m
muharem sahan on Google

Lokması gerçekten çok güzel hem hafif hem çıtır çıtır. Hamuru olsun yağı olsun șekeri olsun hiç ağır degil. Fiyatlari da makul sayilir. Büyük kutu 15 tl (mayis 2020) asagi eglencedeki meto ve ege lokmacisi bu civarda bir numara.
The donut is really nice, light and crispy. Whether it is dough or oil, it is not heavy. Prices are also reasonable. The big box is 15 TL (May 2020), the fun method down and the funnel guy is the number one in this area.

Write some of your reviews for the company EGE LOKMACISI

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *