Ciftcioglu - 1416. Sk. NO 1

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Ciftcioglu

Address :

İVEDİK OSB 22 CAD, 1416. Sk. NO 1, 06378 İvedik Osb/Yenimahalle, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06378
Categories :
City : İvedik Osb/Yenimahalle

İVEDİK OSB 22 CAD, 1416. Sk. NO 1, 06378 İvedik Osb/Yenimahalle, Turkey
S
Serpil Topal on Google

Fıstıklı ince.dilimli baklavası çok güzel değer tatlıları deneme fırsatımız olmadı ama eminim onlarda güzeldir çalışanlar da gayet ilgili
We didn't have the opportunity to try very good value desserts with pistachio thin sliced ​​baklava, but I'm sure they are good and the employees are very interested.
A
Ahmet Öztürk on Google

Baklavalar çok lezzetli. Kaliteli malzemelerle lezzetli tatlılar yapıyorlar. Standart baklavaları sütlü versiyonlarını denemenizi tavsiye ederim. Fiyat performans ürünü.
Baklavas are delicious. They make delicious desserts with quality ingredients. I recommend you to try the milky versions of the standard baklavas. Price performance product.
M
Mehmet Aksu on Google

Çeşit çok ve kaliteli. Tam aile İşletmesi, emeklerini verip alınteri ile ekmeklerini kazanıyorlar, maşallah. Fiyatlar normal. Hergün baklava yerim, çok da para vermek istemiyorum diyenler Gimsa da, istediği kadar var. Ayrıca şu kutu darası mevzuu, ya arkadaş şehire yeni mi geldiniz, ilk defa mı alışveriş yapıyorsunuz.
Lots of variety and good quality. Fully family business, they work hard and earn their bread, mashallah. Prices are normal. Those who say they eat baklava every day and don't want to spend a lot of money, Gimsa has as much as they want. Also, this box tare issue, are you new to the city, or are you shopping for the first time?
M
MUHAMMET ALTAYLI on Google

Börek ve baklava da ilk durağım. Yıllardır börek ve baklavaya ne zaman ihtiyaç duysam ilk buraya gelirim. Kaliteleri çok iyi. Fiyatlar kaliteye gayet uygun .
Börek and baklava is my first stop. For years, whenever I need pastry and baklava, I come here first. Their quality is very good. Prices are very reasonable for the quality.
y
yalcin cemil on Google

Baklavaları çok lezzetli. Fakat erken saatte gidip almanız gerekir zira akşam saatlerinde ürünler ya çoktan tükenmiş oluyor ya da tükenmeye yaklaşmış oluyor. Personel, güler yüzlü, iyi insanlar. Gitmenizi tavsiye ederim.
Baklava is very delicious. But you have to go and buy it early, because in the evening, the products are either already sold out or are close to being sold out. The staff are friendly, good people. I recommend you go.
Y
Yolda Bisikletli (Danceros) on Google

uzun zamandır buradan fıstıklı baklava alıyorum beğeniyorumda. evde az kişi olmamız ve taze yiyelim mantığıyla hep yarım kilo isterim. bitince yine uğrar alırım fakat kasada ürünü tartıya koyan her kim olursa olsun yarım kilosu 40tl ise onu 50tl ye tamamlamaya çalışıyor. önceleri çok önemsemedim ama artık bunun kasıtlı yapıldığı kanısına vardım ve bu beni rahatsız etmeye başladı. geçenlerde 1kg aldım yine 1200 yada 1300gr koydu ve uygunluğunu bana sormadı. kilo fiyatını bildiğimden sordum ve fazla koyduğunu geri tepsiye koymadıgını söyledi. 1 kişi değil burada kasaya geçen herkes aynı şeyi yapıyor. normalde tartıya bakmam esnafa güvenirim fakat son 3-4 defadır tartıya da bakıyorum, mesela 83tl yazıyor 85tl istiyor benden. dün gittiğimde yarım kilo istememe rağmen yine fazla koydu, hatta dikkat ettim 50tlye denk gelmesi için 1 dilim daha ekledi, halbuki ben yarım kilo istemişim. ayrıca tartıda 49tl yazmasına rağmen 50tl istedi bende verdim.1-2tl beni zengin etmezde inşallah sizi eder. herneyse uzun uzun yazdımki hatalarınızı bilin istedim. personelinizin 3dilim baklava fazla satma çabası müşterinizin kendisini kandırılmış hissetmesine sebebiyet verdi. İnanın dünyanın en iyi baklavalarınıda imal etseniz bir daha asla ve katta dükkanınıza uğramam. ayrıca verdiğim 1 puan tatlılarınıza değil kasaya konumlandırdığınız tecrübesiz personelin hizmetine ve usülsüz davranışlarınadır.
I've been buying pistachio baklava from here for a long time. I always want half a kilo with the logic of being a few people at home and eating fresh. I'll stop by again when it's over, but whoever puts the product on the scale at the checkout, if half a kilo is 40 TL, he is trying to complete it for 50 TL. I didn't care much before, but now I came to the conclusion that this was done on purpose and it started to bother me. I bought 1kg recently, put 1200 or 1300gr again and did not ask me about its suitability. I asked him because I knew the kilo price and he said that he put too much and did not put it back on the tray. Not 1 person, but everyone who goes to the cash register here does the same thing. Normally, I don't look at the scale, I trust the shopkeepers, but I've been looking at the scale for the last 3-4 times, for example, it says 83 TL and asks me for 85 TL. Although I wanted half a kilo yesterday when I went, he put too much, I even paid attention, he added 1 more slice to equal 50 TL, whereas I wanted half a kilo. Also, although it says 49tl on the scale, he asked for 50tl, so I gave it to him. If 1-2tl does not make me rich, I hope it will make you. Anyway, I wrote at length that I wanted you to know your mistakes. The effort of your staff to sell more than 3 slices of baklava made your customer feel cheated. Believe me, if you produce the best baklava in the world, I would never visit your shop again. In addition, the 1 point I gave is not for your desserts, but for the service and improper behavior of the inexperienced staff you placed at the cash register.
S
Savaş Yalçın on Google

Fıstıklı baklavada üzerine tanımam. Hacı Baba hariç yediğim en güzel baklava. Ustaların eline sağlık. Ne kesiyor ne mide yakıyor. Lezzeti 10 numara... Yalnız kasada duran arkadaşların ikramı prensip haline getirmesi lazım diye düşünüyorum. Her seferinde 100-150 liralık baklava alıyorum, ikram edildiğine denk gelmedim.
I don't know on pistachio baklava. The best baklava I've ever eaten, except for Hacı Baba. Good luck to the masters. It neither cuts nor burns stomach. Flavor is number 10... I think that the friends standing at the cash register should make serving a principle. I buy 100-150 lira worth of baklava every time, I did not come across that it was served.
t
t a on Google

Tavsiye üzerine firmadan ayrı ayrı 4 kutu olacak şekilde tatlı satın aldım. Ürünlerin tartılması esnasında boş kutuların daralarının neden alınmadığını sorguladığımda, bayan arkadaş tarafından bu işle uğraşan bütün firmaların dara hesabı yapmadan satış yaptığı ile ilgili fantastik bir yanıt aldım. 2700gr olarak satılan tatlının 200-250grlık kısmı 4tane karton kutu ağırlığı. Satışı yapılan tatlının kg ücreti 110,00tl. Neden tatlının içine koyulduğu karton parçaları için 20-30tl fazla para ödemek zorunda bırakılıyorum? Bu durumda benim kul hakkıma girilmiş olmuyor mu? Satıcı arkadaşın genelleme yaparak zan altında bıraktıği hak,hukuk gözeten diğer firmalar ya dara alır yada tarttıktan sonra içine ekstra ürün koyar hak geçmesin diye. Esnaflık adı altında insanları yanıltan kandıran bazı firmalarda bu tip köylü kurnazlıkları yapar. Tatlıyı aldım ancak yiyecek ağız tadı bırakmadılar. Esnaflığınız benim nazarında sınıfta kaldı. Ilkdefa geldim son alışverişim oldu. Mutaffifin / 1. Ayet وَيْلٌ لِلْمُطَفِّف۪ينَۙ Ölçü ve tartıya hîle karıştıranların vay hâline!
Upon recommendation, I bought 4 boxes of sweets separately from the company. When I questioned why the tare of empty boxes was not taken during the weighing of the products, I received a fantastic answer from my female friend that all companies dealing with this business sell without tare calculation. The 200-250gr portion of the dessert, which is sold as 2700gr, is the weight of 4 cardboard boxes. The price of the sweet sold is 110.00 TL per kg. Why do I have to pay 20-30 TL extra for the cardboard pieces in which the dessert is placed? In this case, isn't my right to be entered into? The right, which the seller is under suspicion by generalizing, other companies that observe the law, or take the tare or put an extra product into it after weighing it so that the right does not pass. In some companies that deceive people under the name of craftsmanship, this type of peasant cunning. I got the dessert but they didn't leave a taste of food. Your craftsmanship has failed in my opinion. I came for the first time, it was my last purchase. Mutaffifin / Verse 1 وَيْلٌ لِلْمُطَفِّف۪ينَۙ Woe to those who deceive measure and scale!

Write some of your reviews for the company Ciftcioglu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *