Camuzoglu Baklava & Borek - Esat Cd. 80/D

2.2/5 based on 8 reviews

Contact Camuzoglu Baklava & Borek

Address :

Esat Cd. 80/D, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97797
Postal code : 06680
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Esat Cd. 80/D, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey
Ü
Üçler Ünver on Google

M
Mervenur 23 on Google

b
birgül atbaş on Google

Bayat
Stale
A
Ali Çoban on Google

Cengiz degil Cenani Camuzoglu gercek baklavaci.
Not Genghis Cenani Camuzoglu real baklavaci.
A
Arzu Snl on Google

Su böreğini aldık.Hem hamuru kalın hemde yağsızdı.Hiç beğenmedik.
We took the water pastry. Both the dough was thick and fat-free.
E
ERKAN YUKSEL on Google

Hamur olmuş baklava satar, şikayete gittiğinizde terbiyesizlik yapar, zeytinyağı gibi üste çıkar, uzak durmanizi tavsiye ederim.
Dough baklava sells, when you go to complain that makes the rudeness, olive oil on the top like, I advise you to stay away.
B
Basic Step on Google

Çok beğeniyorum tatlılarını.
I like your desserts very much.
f
fatih güngör on Google

Bugün nişanlım ile baklavalarını denemek için kendimize göre az biraz baklava aldık. Ev yapımı diye aldığımız cevizli baklavanın içinden kocaman 2 tane ceviz kabuğu çıktı. Biri bana diğeri nişanlıma denk geldi ve ikimizde az kalsın dişimizi kırıyorduk. Ayrıca dükkanda bulunan kadın çok agresif davrandı, az aldık diye herhalde!!!
Today, we bought some baklava for ourselves to try their baklava with my fiancee. Two huge walnut shells came out of the baklava with walnuts that we bought as homemade. One happened to me and the other to my fiancee, and both of us almost broke our teeth. Also, the woman in the shop was very aggressive, probably because we bought less !!!

Write some of your reviews for the company Camuzoglu Baklava & Borek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *