AHMET ERKAN TOHUMCULUK

4.5/5 based on 2 reviews

Ahmet Erkan Tohumculuk – Yerli Tohumda Güven - Erkantarim.com

1997 yılında kurulan Ahmet Erkan Tohumculuk ; yıllık 10 bin ton işleme kapasitesine sahip 11.000 metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 25.000 metrekare alana sahip 3 adet tesisinde Kabak ve Ay Çekirdeği Eleme – Paketleme – Depolama alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Contact AHMET ERKAN TOHUMCULUK

Address :

54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : http://erkantarim.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
A
Ayhan Kut on Google

r
recep yavaş on Google

Sakarya'da hizmet veren güzel bir yer
Nice place serving in Sakarya

Write some of your reviews for the company AHMET ERKAN TOHUMCULUK

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *