2. El Kitap Market

4.1/5 based on 8 reviews

Contact 2. El Kitap Market

Address :

Ömerağa Mahallesi, Hafız Şerif Sokak,, Sanat Sokağı Sipahioğlu Pasajı No: 32/39-40, 41300 İzmit, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : https://www.facebook.com/ikincielkitapmarket/
Categories :
City : İzmit

Ömerağa Mahallesi, Hafız Şerif Sokak,, Sanat Sokağı Sipahioğlu Pasajı No: 32/39-40, 41300 İzmit, Turkey
A
Atilla Kerem Yıldız on Google

Sahibi bilgili güzel bir insan
The owner is a knowledgeable nice person
F
FATIH Akova on Google

Plak ve kitap çeşitlerinin bol olduğu nadide yerlerden biri. Hatta İzmit’in en iyisi diyebilirim. Güler yüzlü işletmecilik ve uygun fiyat politikası ön planda. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim ?
It is one of the rare places where there are plenty of vinyl and book varieties. I can even say it is the best in Izmit. Friendly management and affordable pricing policy is at the forefront. I recommend it with peace of mind ?
D
Dilara x on Google

İnternette daha ucuza bulabileceğiniz kitapları kafasına göre yüksek bir fiyat belirleyerek satıyor. Üstelik ikinci el.. Kitap değişimi yaptığınızda ise üzerine para alıyor. Sahafları çok severim, sık sık da gider gezerim ama buraya bir daha asla gitmeyeceğim..
It sells books that you can find cheaper on the internet by setting a high price according to its head. And second-hand. When you change books, it takes money. I love the antiquarians, I often go but I will never go here again.
M
Mevlüt KAZMACI on Google

Sahaf güzel bir yer öncelikle ücretsiz girişi ve otoparkında ücretsiz yeteri kadar yer var ulaşımında rahat çevre yolundan ulaşım rahat çeşitli hayvanlar var bir sıradan geziyorsun karıştırman olanaksız yer yer yeşil cafeler var onlar biraz yüksek fiyatlı ama çayını demleyip gidebilirsin ama bu sefer de ben de seni çok seviyorum ya da arama yapabilirsiniz ama bu sefer de ben de seni çok seviyorum ya da arama yapabilirsiniz ama bu sefer de ben de seni çok seviyorum ya da arama yapabilirsiniz
Antique shop is a nice place first of all free entrance and free enough parking in the transportation there is a variety of animals in the transport from the ring road is easy to mix with an ordinary place you can't mix places are green cafes they are a bit high-priced but you can brew tea but this time I love you too or you can search but this time I also love you very much or you can search but this time I also love you very much or you can search
O
Okan Çam (instagram: okann_cm) on Google

Buradan kız arkadasima hediye polisiye kitap almıştım ozaman 5 puan vermiştim.Simdi kız arkadaşım beni terk etti o yüzden verdiğim puanı geri alıyorum
I bought a gift for my girlfriend from here, I gave it 5 points. Now my girlfriend left me so I get back the score I gave
A
Ali İhsan Tekin on Google

Kitap çeşitleri çok ama esnaf tecrübesi zayıf kafasına göre fiyat belirlemesi var.başka yerlerden daha hesaplı bulabilirsiniz.
There are many kinds of books, but there is a price determination according to the weak mind of the tradesman. You can find it more affordable from other places.
O
Oguz Çetinkaya on Google

Ayni kitabı 100 liraya alıp geri aynı yere 3 kitabı 40 liraya sattık olaylar böyle işliyor sanırım..
We bought the same book for 100 liras and sold 3 books back to the same place for 40 liras, I guess that's how things work..
S
Selcuk Altas on Google

Fantastic

Write some of your reviews for the company 2. El Kitap Market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *