SEDAŞ Sayaç Ayar Laboratuvarı

5/5 based on 5 reviews

Contact SEDAŞ Sayaç Ayar Laboratuvarı

Address :

Sedaş, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Sedaş, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
A
Ahmet Yildirimgul on Google

Ş
Şahin Uzun on Google

Şahin Bey'in ofisidir
Şahin Bey's office
F
Ferda GÜLBENLİ on Google

Mükemmel birr tesis olmuş. Tebrikler güvenliği ve güvenilirliği üst seviyede bir işletme olduğunu gördük
It has been an excellent facility. Congratulations, we have seen that it is a business with a high level of security and reliability.
A
Amr Sprvsr on Google

Başvuru sonrası sorunumu çok kısa sürede sonuçlandırdığınız için teşekkürler
Thank you for solving my post-application problem in such a short time.
O
Oğuzhan Topcan on Google

2009 yılından bu yana Akkök Holding ve Cezh Group ortak girişimi ile faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ bünyesindeki MMS Grup Müdürlüğü altında Ölçü Sistemleri ve Veri Yönetim Müdürlüğü'nün yönetiminde faaliyet gösteren Laboratuvar yapısıdır. Oğuzhan Topcan yönetimindeki Sayaç Ayar Laboratuvarlarında Şahin Uzun, Başar Varlı, Ahmet Yıldırımgül, Umut Erol, Mesut Ekenel ve Sebahattin Fındık görev almaktadır. Tüm marka elektronik ve mekanik elektrik sayaçları, akım ve gerilim trafolarının kalibrasyon ve saha deneyleri yapılmaktadır. 2017 yılında RF teknolojisi ile sayaçların uzaktan okunması projesi ile EPDK'nın düzenlemiş olduğu 3.ArGe Yarışmasında Telekominikasyon Dalında 21 EDAŞ içerüsinde 1.'lik ödülünü kazanmış olan Laboratuvarımız bu başarılarının devamı için her zaman çalışmalarına devam etmektedir.
It is a Laboratory structure operating under the management of Measurement Systems and Data Management Directorate under the MMS Group Directorate within Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ, which has been operating as a joint venture of Akkök Holding and Cezh Group since 2009. Şahin Uzun, Başar Varlı, Ahmet Yıldırımgül, Umut Erol, Mesut Ekenel and Sebahattin Fındık work in the Meter Setting Laboratories under the management of Oğuzhan Topcan. Calibration and field tests of all brands of electronic and mechanical electricity meters, current and voltage transformers are performed. Our Laboratory, which won the 1st prize among 21 EDAŞ in Telecommunication Branch in the 3rd R&D Competition organized by EMRA with the project of remote reading of meters with RF technology in 2017, continues to work for the continuation of these achievements.

Write some of your reviews for the company SEDAŞ Sayaç Ayar Laboratuvarı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *