ZD Stationery

4.4/5 based on 8 reviews

Contact ZD Stationery

Address :

Şht. Ergün Köncü Sk. No:43, 41050 İzmit/Kocaeli, Turkey

Phone : 📞 +97
Categories :
City : İzmit/Kocaeli

Şht. Ergün Köncü Sk. No:43, 41050 İzmit/Kocaeli, Turkey
H
Hüsrev Arseven on Google

Personeli mükemmel ve nazik teşekkürler.
Thanks to the staff excellent and kind.
B
Burak k on Google

Yardımcı oldukları için teşekkür ederim
Thank you for helping
N
Nagehan Yüksel on Google

Aradığınız herşeyi bulabilirsiniz. Çok sıcak ve samimi personeli var. Düzenli bir kırtasiye yardımcı olabilmek için elerinden geleni yapıyorlar. Teşekkürler.
You can find everything you are looking for. They have very warm and friendly staff. They do their best to help with a regular stationery. Thanks.
K
KARIŞIK DÜNYA on Google

kırtasiye alışverişinizi eksiksiz yapabilirsiniz ciddi park sıkıntısı var satış temsilcileri ilgisiz fiyatlar biraz yüksek kaliteli alışveriş yapabilirsiniz roman hikaye kitabı çeşidi kısıtlı ofis kırtasiyesi için uygun biryer değil daha çok öğrenci kırtasiyesi bulabilirsiniz
stationery shop has a serious parking shortage salespeople unrelated prices can make some high quality shopping novel storybook variety limited office stationery is not suitable for a place you can find more student stationery
G
Gediz Özcan on Google

Cesit yeterli ama fiyatlar yuksek- ayni urunleri baska yerlerden veya internetten daha ucuza bulabilirsiniz.
The variety is sufficient, but the prices are high - you can find the same products cheaper elsewhere or online.
S
Süleyman Camcı on Google

Çok temiz ve düzenli bir işletme. Ayrıca son derece naziler...
Very clean and tidy business. We also highly ...
H
HÜSEYİN KARAHAN on Google

Pahalı olmasının yanında aradığınız kırtasiye malzemelerini bulabilirsiniz
In addition to being expensive, you can find the stationery you are looking for.
F
Fatih Ş. on Google

Genel olarak fiyatları orta şeker. Defter, kalem, kalemkutu, karton, etiket vs türevi kırtasiye çeşidinin bol olduğu bir kırtasiye. Bu ürünler dışında farklı olarak kutu oyunları, birkaç çeşit oyuncak, oyun hamuru tarzı ürünler de mevcut ama sınırlı sayıda. Okulların açıldığı dönemde çok çeşidi aynı anda görmek adına genelde bu kırtasiyeyi tercih ediyorum.
In general, the prices are moderate. A stationery with a wide variety of notebooks, pens, pencil cases, cardboard, labels, etc. derivative stationery. Apart from these products, there are also board games, a few kinds of toys, and play dough-style products, but in limited numbers. I generally prefer this stationery in order to see many varieties at the same time during the opening of schools.

Write some of your reviews for the company ZD Stationery

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *