Balance Fitness Center

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Balance Fitness Center

Address :

54200 Serdivan/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Serdivan/Sakarya

54200 Serdivan/Sakarya, Turkey
S
Savaş Dinç on Google

İşyeri sahibi işletme konusudunda çok zayıf bununla beraber çalışan elemanlar yetersiz profesyonel personel yok. Aidat lar çok yüksek ve yazın klima çalıştırılmıyor salonun içi karanlık ışıklar açılmıyor. Hiç bir şekilde tavsiye etmiyorum çünkü 3 ayda bir elman değişiyor ise ve bunlar henüz besyo okuyan öğrenci ise yönetimde sıkıntı var demek.
The owner of the establishment is very weak in terms of the business, however the employees do not have inadequate professional staff. Dues are too high and in the summer the air conditioner is not operated in the dark lights of the hall does not turn on. I do not recommend changing in any way because it is an apple three months, and they say there is no shortage of students while studying physical education and sport management.
Y
Yusuf Adiyamanli on Google

Başarılı bir spor salonu ?
A successful gym
M
Mert Yıldırım on Google

Salon Gayet Açık Ve Ferah Makinelerin Kalitesi Harika kampanya reklamını görüp yazıldım gerçekten işini profesyonel şekilde yapan hocalara ve bilgi işlemdeki hanfendilere teşekkür ederim Spor salonu Sahibi Mustafa Bey Gerçekten Çok iyi ilgilendi Sakaryada Gerçekten İşini hakkıyla yapan Spor salonu burası diyebilirim.
Salon Very Open and Spacious Quality of Machines I saw the great campaign advertisement and wrote I really thank the professors who do their job professionally and the ladies in information processing. Gym owner Mustafa Bey really took care of it. In Sakarya Really Doing its job properly. I can say this is the gym.
E
Emre Savas on Google

Her türlü çalışmanın yapılabileceği bir salon. Bayan ve erkekler için ayrı ayrı yerler mevcut. Çocuklu aileler içinde çocuk oyun yerleri mevcut
A lounge where all kinds of work can be done. There are separate places for men and women. Families with children have children's play areas
O
Ozi Oztan on Google

kesinlikle üye olmayın. Doğru bilgi verilmiyor sonrada yardımcı olmuyorlar.....
Definitely not a member. Correct information is not given and then they do not help.....
m
mesut çırpan on Google

BALANCE FİTNESS CENTER oldukça modern ve göz dolduran görüntüsünün yanında insana vermiş olduğu hijyen hissi ve ferahlığıyla ön plana çıkmaktadır. Çalışan tüm personel işini severek yaptıklarından olsa gerek oldukça samimi ve güler yüzlüler.Ücret olarak en son yapılan kampanyalarla oldukça uygun bir hal aldığını düşünüyorum. Çalışma alanları oldukça geniş, duş ,WC, soyunma odası ve şifreli dolaplar yeterli. Çalışma alanında bulunan spor aletleri modern ve tam profosyonel. Grup çalışmalarının eğitmenler nezaretinde toplu yapılması oldukça motive ediyor. BALANCE FİTNESS CENTER ailesine teşekkürler...
BALANCE FITNESS CENTER stands out with its modern and eye-catching appearance, as well as the sense of hygiene and spaciousness it gives to people. All employees are very sincere and friendly, probably because they do their job lovingly. I think it has become quite suitable with the latest campaigns. Working areas are quite large, shower, WC, changing room and lockers are sufficient. The sports equipment in the work area are modern and fully professional. Group work under the supervision of the instructors is highly motivating. Thanks to the BALANCE FITNESS CENTER family ...
g
gambler father on Google

Yeterli düzeyde. Çalışanlar hep güler yüzlü
Sufficiently. Employees are always smiling
S
Saban Eltutan on Google

Everything is almost perfect

Write some of your reviews for the company Balance Fitness Center

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *