01 Adanalı Dürümcü - Akay Kavşağı No:15

4.2/5 based on 8 reviews

Contact 01 Adanalı Dürümcü

Address :

Akay Kavşağı No:15, 06660 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +997
Postal code : 06660
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Akay Kavşağı No:15, 06660 Çankaya/Ankara, Turkey
H
Halil Demircioğlu on Google

Sevimli güler yüzlü bir hizmet var. Adana harika...
Cute friendly service there. Adana is great ...
M
Muhteşem Doğa on Google

Güler yüzlü personel ve damak tadınıza hitap eden kebap
Friendly staff and kebab that appeals to your taste buds
c
cem colkesen on Google

Fiyat performans konusunda memnun kalacağınız bir menüye sahip. Adana dürüm konusunda Ankara'da memnun kalacağınız ender yerlerden biri.
It has a menu where you will be satisfied about price performance. Adana is one of the rare places you will be satisfied in Ankara with regards to wrap.
H
Hasan Gürgüç IŞIK on Google

Durum adana yedik. Yanında tursu ve domates ezmesi de getirdiler. Hepsi fiyatına gore lezzetliydi. Fiyatlar ucuz, tavsiye ederim.
The situation ate adana. They brought with it tomato juice and tomato paste. All of them were delicious according to their price. Prices are cheap, I recommend.
C
Cihan Srbs on Google

Lezzetli adana urfa ve tavuk şiş dürüm yapiyorlar. Surekli arkadaşlarla buluşup gideriz. Fiyatı da uygun...
They make delicious adana urfa and chicken skewers. We meet up with friends. The price is also convenient ...
A
Ankara Beyi on Google

Daha kibar olunabilir, ama tavsiye etmem beğenmedim çok vasat sadece lezzet ile bitmez gittiğiniz dükkan ama bu işi yapamayanlar , müşteriye hanzo gibi muamele yapanlar herzaman kaybetmeye mahkumdur.
It can be more polite, but I do not recommend it, it is very mediocre, it is the shop that you go not only with flavor, but those who do not do this job, who treat the customer like hanzo are always doomed to lose.
A
Asuman Yüce on Google

Cumartesi akşam ailece gidelim dedik, adana dürüme fazladan acı doldurmuş bize sormadan, yaşlı anneme dokunduğu yetmez gibi, çayı sorunca da bittiğini söyleyerek tersledi. Aylardır gitmemiştik, doğru düzgün yeşillik bile vermeden maydanozu dolduruyor. Fiyatı da uygun değil, 3 kere gittik bizden başka müşteri göremedik hiç...
Saturday evening, we said to family to go, Adaana filled with grief, without asking us, the old mother touched, as long as it didn't ask enough, she said, and asked if they would. We haven't gone for months, filling parsley without even giving the greens. The price is not appropriate, we went 3 times we could not see other customers from us ...
a
andreh tajarian on Google

God

Write some of your reviews for the company 01 Adanalı Dürümcü

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *