Sincap Coffee & More - 2432. Cd. No:55/D

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Sincap Coffee & More

Address :

2432. Cd. No:55/D, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9787
Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya/Ankara

2432. Cd. No:55/D, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey
F
Firat Ozag on Google

Son derece kaliteli ve güzel bir yer, çalışanlar çok pozitif..
Extremely high quality and beautiful place, the employees are very positive..
B
BYO on Google

Ders çalışmak için çok güzel ve sessiz bir ortam ayrıca fiyatlar gayet makul.. Tabi fiyat makul diye bir çay alıp 4 saat oturanlardan değiliz :D
It is a very nice and quiet environment to study and the prices are very reasonable.
S
Sinnerman on Google

Personal çok güler yüzlü ve yardımcı. Socak bir ortamı bar. Fiyatlar gayet makul. Umarım havaların güzelleşmesiyle tepesi açılacak ve havadar bir yer yer olucak. Kahvelerinide içtim şimdi, gayet başarılı. MoccaMaster ekipmanı kullanıyorlar.
Personal very friendly and helpful. Bar a warm atmosphere. Prices are very reasonable. I hope that with the weather getting better, the top will open up and the place will become an airy place. I drank your coffees now, it is very successful. They use MoccaMaster equipment.
D
Deniz Merve Halıcı on Google

Çok Güzel Bir Yer Gerçekten Herkesin Görüp Gitmesi Gerekiyor İlgilenmeleri Güler Yüzleride Ayrı Bi Güzel Tavsiye Ederim Her Fırsatta Gideceğim ?♥️
It's a very beautiful place, everyone should see it and go, they are interested, they are smiling, they are nice, I recommend it, I will go at every opportunity ?♥️
A
Aslı Çulcu on Google

Kahveleri, tatlıları lezzetliydi, çalışanlar güleryüzlüydü. Bahçe alanının güzelleştirilmesi gerekiyor bence sadece, onun dışında güzel bir yer.
Their coffees and desserts were delicious, the employees were friendly. I just think the garden area needs to be beautified, other than that it's a nice place.
B
Bilge Canan on Google

Özellikle ders çalışmak için tercih edilebilecek bir yer. Covid sürecinde özellikle tercih edilebilir çünkü sakin bir mekan. Fiyatlar makul, kahveler lezzetli. Filtre kahve 10tl, Türk kahvesi 9tl, Latte 14tl, Flat white 14tl. Ders çalışılan kısım ile kafe kısmı birbirinden cam bir paravan ile ayrılmış böylece seler rahatsızlık vermiyor. Bir puan kırdım çünkü ders çalışılan kısım soğuk, sorunu çözmek için ufo koymuşlar fakat tek bir ufo maalesef yetersiz. Belki ufo sayısı 3-4e çıkartılırsa yeterli olabilir. Önünde 4-5 araçlık kendi otoparkı mevcut.
It is an especially preferred place to study. It can be especially preferred during the Covid process because it is a quiet place. Prices are reasonable, coffees are delicious. Filter coffee 10tl, Turkish coffee 9tl, Latte 14tl, Flat white 14tl. The study area and the cafe part are separated from each other by a glass screen so that sounds do not bother you. I broke a point because the study part is cold, they put ufo to solve the problem, but unfortunately a single ufo is insufficient. Maybe if the number of ufo is increased to 3-4, it may be sufficient. It has its own parking lot for 4-5 cars in front of it.
K
Kemal Kurt on Google

Ders çalışmak ya da laptop ile işlerinizi halletmek için son derece uygun, sakin ve temiz bir yer. Eğer sessiz bir ortamda ders çalışmak isterseniz arka tarafta cam ile ayrılan bir çalışma odası mevcut. Yalnız bu kısım biraz soğuk olabiliyor. Ben çok rahatsız olmadım ancak daha soğuk zamanlarda sorun olabilir çözülse iyi olur. Bunun dışında sohbet edip oturmak için de ideal bir yer. Kahveleri çok güzel. Masaları geniş.
It is a very convenient, quiet and clean place to study or get work done with a laptop. If you want to study in a quiet environment, there is a study room at the back separated by glass. However, this part can be a little cold. I am not very uncomfortable, but it may be a problem in colder times, it should be resolved. Apart from that, it is also an ideal place to sit and chat. Their coffees are very good. Their tables are wide.
N
Nesa MS on Google

A great place for coffee in çayyolu. Has a nice yard to enjoy sunlight too.

Write some of your reviews for the company Sincap Coffee & More

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *