Simitcizade - Cemal Gürsel Cd. 8/B

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Simitcizade

Address :

Cemal Gürsel Cd. 8/B, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9888
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Cemal Gürsel Cd. 8/B, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
B
Battal SEYFALİ on Google

Odun Ateşinde süper ankara simidi
Super ankara bagel in Wood Fire
S
Süleyman Omerca on Google

Çok taze ve her saat sıcak simit var
Very fresh and hot bagels every hour
T
TAHSİN NAZMİ ERDENERİN on Google

Servisi çok güzel. Personel güler yüzlü ve ilgili, ürünleri çok lezzetli.
Service is very nice. The staff were friendly and concerned, the products were very tasty.
Ö
Ömer Talaz on Google

Her zamanki gibi harika...
It wonderful as usual...
A
Ahmet Karakaya on Google

Odun ateşinde gayet lezzetli
Delicious in wood fire
Y
Yakup ÇEKEN on Google

Gölbasında simit aldığım tek yer. Ramazam aylarinda yapilan pidelerde mükemmel. Taş fırında yapilan pidelerin kokusunu duymak ve fırının icinde pidelerin kızardığını izlemek bambaşka.
The only place I bought a bagel in its shadow. It is perfect for pita made in Ramadan. It is completely different to hear the smell of the pitas made in the stone oven and watch the pitats brown in the oven.
S
Sinan Çetin on Google

Ramazan devamlı pideyi ondan aldım çok güzel yapıyorlar tavsiyem ramazan bitmeden içli pide yaptırın el acmasi çok güzel olmuş ustaların ellerine sağlık....
I always bought pita from him and they do it very well. My advice is to have stuffed pita before the end of Ramadan.
m
mustafa algan on Google

simiti ankarada yediğim en güzel simittir. yalniz sadece simit alıp çıkmak gerekir. oturup çay simit yapayım derseniz biraz sıkıntılı. ilgilenen arkadaşlar kaba her an kavga edeceklermiş gibi gardını alıp bekliyorlar. müşteri ile diyalogları kaba. kısacası oturduğunuza pişman ediyorlar adamı
Simit is the best simit I have ever eaten in Ankara. you just have to buy a bagel and leave. If you want to sit down and make a tea bagel, it's a bit distressing. interested friends are waiting for the rude guard as if they are going to fight at any moment. Their dialogue with the customer is rude. In short, they make you regret sitting.

Write some of your reviews for the company Simitcizade

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *