PanBoom Bahçeli - D:B

4.8/5 based on 8 reviews

Contact PanBoom Bahçeli

Address :

Yukarı Bahçelievler Mah. 54. Cad.(Eski 6. Cad.) No:48, D:B, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +989878
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Yukarı Bahçelievler Mah. 54. Cad.(Eski 6. Cad.) No:48, D:B, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
m
mhsn nrydn on Google

Tek kelimeyle muhteşem. Hiç Pan kek merakım, düskunluğum yoktu. Nihat ustanın hazırladığı Pan ? mükemmel idi. Ve artık Pan Boom pankeki tiryakisi oldum. En az 2 günde bir uğramadan edemiyorum. Teşekkürler Nihat usta. Teşekkürler Pan Boom.
In a word, magnificent. I had no passion for Pan cake. Pan ? prepared by master Nihat was perfect. And now I'm a Pan Boom pancake addict. I can't help but drop by at least once every 2 days. Thank you Master Nihat. Thanks PanBoom.
A
Alper Altun on Google

Dünyalar tatlısı sevgilimin bulduğu yere gittik ve çok memnun kaldık. Paket olarak satılıyor ve içerikleri 10 ile 15 adet şeklinde. Bana kalırsa epey fazla çeşit süsleme/sos/ekstralara sahip. Ürünlerin tamamı taze ve kaliteli. Meyveler de günlük alınıyor ve lezzetli. Yardımcı olmalarını isterseniz memnun kalırsınız. Çikolataları bayıcı kıvamda değil. Malzeme ölçüleri de tutarlı olduğu için hamur da midemize oturmadı. Tuvalet temizdi. İki kişi için 10 tane az gelebilir. Özetle memnun kaldık ve daha fazla uğramayı düşünüyoruz.
We went to the place where my sweetheart found the world and we were very pleased. It is sold as a package and its contents are in the form of 10 to 15 pieces. I think it has quite a lot of toppings/sauces/extras. All products are fresh and of high quality. The fruits are also taken daily and are delicious. If you want them to help you will be glad. The chocolates are not in a smashing consistency. The dough did not sit well in our stomach as the material measurements were also consistent. Toilet was clean. 10 may be too little for two people. In summary, we were satisfied and we plan to stop by more.
H
Hacer Kerime on Google

Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsünün karşısında yer alan küçük ve sıcak bir mekan. Canım tatlı bir şeyler çektiğinde ve kafa dinlemek istediğimde gidiyorum. Fiyatlar uygun ve çaylar ücretsiz ???
It is a small and warm place located opposite the Ankara University Tandoğan Campus. I go when I'm craving something sweet and want to relax. Prices are affordable and tea is free ???
M
Muhsin Nuraydın on Google

İlk defa dışarıda Pan Kek yedim. Gerçekten mükemmel. Bundan sonra Pankek hazırlayacağım diye uğraşacağına Pan Boom'a gelmek en iyisi. Dekoru çok sempatik. Keyifli bir mekan. Personel çok çok iyi. Menü alternatifleri esnek. Kendi zevkinize göre sipariş vermek çok güzel. Lezzet ise başdöndürücü diyebilirim
First time I ate Pan Cake out. It's really perfect. From now on, it's best to come to Pan Boom instead of worrying about making Pancakes. The decor is very sympathetic. It's a pleasant place. The staff is very very good. Menu alternatives are flexible. It is very nice to order according to your own taste. I can say that the taste is dazzling.
A
Akif Üslü on Google

delicious.
S
Sedat Tan on Google

???
D
DENİZ AKÇAY on Google

Miss
E
Enver GÜVEN on Google

Super

Write some of your reviews for the company PanBoom Bahçeli

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *