Sanayi Sitesi Cami - 27/1. Sk. No:8

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Sanayi Sitesi Cami

Address :

27/1. Sk. No:8, 54200 Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi/Erenler/Sakarya, Turkey

Postal code : 54200
Categories :

27/1. Sk. No:8, 54200 Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi/Erenler/Sakarya, Turkey
خ
خالد الخطاب on Google

çok güzel
very beautiful
S
Süleyman Yavaş on Google

Güzel temiz bir camii
A beautiful clean mosque
r
ramazan kılıç on Google

Yanunda bir kazıkci balkan opel var.. gsla alacagimi alamadim.. mal iade ettim para vermiyorlar
Beside you have a pilgrim balkan opel .. gsla alumadim ..
i
irfan sezgin on Google

Sanayide bir cami. Ancak kışın içerisi soğuk, kalorifer yanmıyor. Bir de wc ücretli...
A mosque in industry. However, it is cold in winter and the central heating is not lit. One of the wc paid ...
S
Sineklikmagnet ÇamaşırlıkasansörlüAkordiyonkapı on Google

Sanayi sitesi camii şehrin dörtyol girişinde muhtaç olanların ihtiyacını karşılamak İçin kucak açan ilk mabet. Şehirler arası yolculuk yapanların sıkça uğradığı cami WC , şadırvan, sıcak çay ve ibadet ihtiyacını karşılıyor.
The industrial site mosque is the first temple that embraces the needs of the needy at the entrance of the city's four ways. The mosque, which is frequented by those who travel between cities, meets the needs of WC, fountain, hot tea and worship.
H
Hasan Korkut on Google

Wc ve abdest alma yerleri temiz yol kenarında güzel bir camii
A beautiful roadside mosque with clean WC and ablution places
l
levent akgün on Google

İçeri havasız sıcak ve bakımsız halı kokuyor çevresi bakımsız camiler sadece namaz yeri değildir. Neyse ne yazsak boş bu memlekette
The inside is stuffy, hot and smells of neglected carpets. Neglected mosques are not just places of prayer. Anyway, whatever we write is empty in this country
U
Ufuk Öztaş on Google

Şehir girişinde esnafın ibadeti için yapılmış bir mescid, tuvaletleri temiz, cami derneği soğuk havalarda ısıtma sistemini gözden geçirmeli.
A mosque built for the worship of tradesmen at the entrance of the city, the toilets are clean, the mosque association should review the heating system in cold weather.

Write some of your reviews for the company Sanayi Sitesi Cami

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *