Ceylan Pharmacy

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Ceylan Pharmacy

Address :

Belediye Cd. No:1B D:No:1B, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +997
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Belediye Cd. No:1B D:No:1B, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
M
Melda Akyüz on Google

Telefonla aradığım halde ilaçlarla ilgili çok detaylı bilgilendirildim bunun için çok teşekkürlerrrrrrr ?
Although I called by phone I was very detailed about the drugs I thank you very much Telefon
B
Barış OnLyFTW on Google

3yıldır Belkide Daha fazla zamandır gidiyorum Hicbir alakasızlık suratsızlık vs görmedim cok iyi kalpli ve cok iyi insanlar herkes'e tavsiye Ederim
Maybe for 3 years I have been going for more time I have not seen any irrelevance sullenness etc. very good-hearted and very good people.
C
Ceysın Homeless on Google

Çok güzel ilgi gördüm fiyatlar çok uygun ilgi alaka on numara tavsiye ederim.
I have seen very nice interest, the prices are very reasonable interest, I would recommend the number ten.
s
sakarya evtasıma on Google

Aynı ilaç başka eczanede 27 lira iken burda 33 lira :) Tebrik ederim sizi.
The same medicine is 27 liras in another pharmacy, but 33 liras here :) Congratulations to you.
F
Furkan Kocayıldız on Google

Güleryüzlü karşılamaları ve samimi davranmaları güzel. Özellikle Yasemin hanımın göstermiş olduğu ilgi için teşekkür etmek gerekir.
They are friendly and friendly. Especially Yasemin must be thankful for her interest.
S
Seher Kaygusuz on Google

Tüm çalışanlarının güler yüzleriyle ve samimiyetleriyle karşılandığınız, son derece güvenilir ve yardımsever olmalarıyla Sakarya da memnuniyetle gidebileceğiniz bir eczane
A pharmacy where you are welcomed with the smiling faces and sincerity of all employees, and that you can go to Sakarya with a very reliable and helpful manner.
S
Serenay Hazar on Google

Nöbetçi oldukları bir akşam da gitmiştim , yoğunluğa rağmen müşterilerle son derece ilgiliydiler . Güler yüzleri için de ayrıca teşekkür ederiz . ?
I went on an evening when they were on duty, despite the intensity they were very interested in the customers. We also thank you for their smiling faces. ?
B
Bilal Efe on Google

Farklı bir eczane de 15 tl olan dezenfektanı burdan 5tl ye aldım böylebir zaman da fiyatları attırmamaları çok güzel bir davranış çok memnun kaldım tavsiye ederim.
I bought the disinfectant, which is 15 TL for a different pharmacy, from 5 TL for this time.

Write some of your reviews for the company Ceylan Pharmacy

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *