Sakarya Tobacco

5/5 based on 8 reviews

Contact Sakarya Tobacco

Address :

Güler Sk. no36/a, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9997
Website : https://wonderfultobacco.business.site/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Güler Sk. no36/a, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
A
Ahmet ayyıldız on Google

İlginiz için teşekkür ederim
Thank you for your attention
A
Ahmet Sakarya on Google

?
E
Emin Bender on Google

İlginiz için teşekkürler
Thank you for your interest
A
Akif Armağan on Google

İlginiz için teşekkür ediyorum
Thank you for your attention
M
Muhammet Karancalı on Google

Kaliteli hizmet için teşekkür ederim
Thank you for the quality service.
A
Ali osman Kılıç on Google

Güler yüzlü esnaflığı şahsa hitap eden tAvsiyeleri ile bu işin vakkosu
He is the foundation of this business with his friendly craftsmanship and personal recommendations.
H
Hakan Kılıçkan on Google

İlgi mükemmel kaliteli hizmet tavsiye ederim ?
Interest, excellent quality service, I recommend it ?
A
Ali Kasim on Google

Hak edilmiş başarılar için söylenecek tek söz vardır. Başarılarınızın devamı ve bol kazançlar dilerim.
There is only one word to be said for well-deserved success. I wish you continued success and good luck.

Write some of your reviews for the company Sakarya Tobacco

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *