Park

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Park

Address :

54300 Hendek/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Hendek/Sakarya

54300 Hendek/Sakarya, Turkey
H
Hikmet Kaya on Google

BAŞLI BAŞINA ULUDERE ÇAY KENARI ANLATILMAZ YAŞAMAK LAZIM...
IT IS NECESSARY TO LIVE ON YOUR OWN ULUDERE TEA EDGES.
U
Ulaş Salih Pala on Google

Çok güzel ve rahatlatıcı
So beautiful and relaxing
A
Alev Mutlu on Google

Mutlu temizlik güler yüzümüzle temizligimizle siz müşterilerimizin memnuniyeti bizler için çok önemli
Happy cleaning is very important for us, our customers' satisfaction with our cleanliness with our smiling face
Y
Yummy Yeon on Google

Kırılan aletler ve pis çevre olmasa 10/10luk bir park
A 10/10 park if it weren't for the broken tools and the dirty environment
E
Eyüp Ersin on Google

Hendek Belediyesi tarafından elden geçirilip tekrar dizayn edilmiş. Çocuk parki, aile çay bahçesi, dondurmacı ve de büyük santranç oyuncakları ile göze hitap ediyor. Çocuk parkındaki oyuncaklar çeşitli ancak bazıları lüzumsuz ve kullanışlı değil. Mesela her kaydiraga binmek için tırmanma iplerine her çocuk çıkamıyor. Birkaç tane de demir boşta duruyor. Merkezde güzel bir yer tavsiye ederim.
It was overhauled and redesigned by Hendek Municipality. It appeals to the eye with its children's park, family tea garden, ice cream shop and large chess toys. The toys in the playground are various, but some of them are useless and not useful. For example, not every child can climb the climbing ropes to get on every slide. A few pieces of iron are idle. I recommend a nice place in the center.
B
Bülent POLAT (Hoca) on Google

Park
G
Gökhan bilgi on Google

Park
U
Ugur Kuscan on Google

Park!

Write some of your reviews for the company Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *