Geltat Supermarket

3.1/5 based on 8 reviews

Contact Geltat Supermarket

Address :

2. Cd. No:65, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Website : http://www.geltat.com.tr/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

2. Cd. No:65, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
S
Serhat AKDİŞ on Google

Hazır Salepte iyi ürün satıyorlar
Ready to sell good products Salepte
M
Melih KULOĞLU on Google

Şehrimizin ilk süper marketi...
Our city's first supermarket ...
M
Muammer Gencer (Antalya lı Yörük) on Google

Sebze meyve biraz pahalı
Vegetables and fruits are a bit expensive
Ü
Ümit Usal on Google

Bu şehrin süpermarketi sloganını hak ediyor.. Kalite, fiyat, müşteri memnuniyeti.... Hepsi var.
The supermarket of this city deserves its slogan .. Quality, price, customer satisfaction… It has it all.
Y
YILMAZ KAÇAR on Google

Geltat marketlerde fiyatlar genelde ortalama , fakat bim , a101 ve essen marketlere göre daha pahalı diyebiliriz. Diğerlerine göre en büyük artısı ise meyve sebze reyonundaki ürünleri çok temiz ve taze olması. A101 ve Bim'in bu reyonları zaten yeterli değil, esseninki ise ne kadar çürük çarık eski ürün var ise onlarla dolu, bunlara kıyasla fiyat kalite açısındanda karşılaştırdığımızda sebze ve meyve alışverişlerini Geltat marketlerden yapabilirsiniz, aynı şekilde Özpaş marketlerinde sebze meyve reyonları gayet başarılı.
Prices in Geltat markets are generally average, but we can say that they are more expensive than bim, a101 and essen markets. The biggest advantage compared to others is that the products in the fruit and vegetable section are very clean and fresh. These aisles of A101 and Bim are not enough anyway, the old product of Esenin is full of old products, when we compare them in terms of price and quality, you can shop for vegetables and fruits from Geltat markets, likewise, vegetable and fruit departments in Özpas markets are very successful.
L
Liberte on Google

kasiyer ve diğer çalışanlar bağımsızlığını ilan etmiş. bakkal gibi işletiyorlar. kasada bekleyin; keyifleri gelirse, dedikodudan kafalarını kaldırabilirlerse gelip aldığınız ürünleri okutabilirler. yüzlerce farklı market görmüşümdür bu kadar yaptığı işle alakası olmayan insanı ilk kez bir arada görüyorum seçmece toplanmışlar herhalde.
cashier and other employees have declared their independence. they operate like grocery. wait at the checkout; If they come, if they can raise their heads from gossip, you can come and read the products you buy. I have seen hundreds of different markets for the first time I've seen people who have nothing to do with his work together, I guess they gathered selectively.
M
Mekanlar Kaşifi on Google

Yıllardır uğramam, tarihi geçmiş fıstık ezmesi değiştirmek istemediler. Bu piyasada çok şansları yok.
I have been visiting for years, they did not want to change the outdated peanut butter. They don't have much of a chance in this market.
M
Mehmet Debbağ on Google

Merkez yani çarşıdaki Geltat sebze ve meyveler daha güzel taze ama ne hikmetse Serdivandaki mağaza en ezik ve kalitesiz ürünler bulunduruyor yorumlar sizin
Geltat vegetables and fruits are more beautiful, fresh, but whatever wisdom, the store in Serdivan has the most loser and poor quality products.

Write some of your reviews for the company Geltat Supermarket

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *