Özel Akyazı Gelişim Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi

5/5 based on 8 reviews

Contact Özel Akyazı Gelişim Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi

Address :

2018 Sk No:26, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : https://www.instagram.com/akyazigelisim54/%3Fhl%3Dtr
Categories :
City : Akyazı/Sakarya

2018 Sk No:26, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey
E
Ercan Dertli on Google

Kızım için 1 yıldır devam ediyoeuz. eğitimden ve idareden memnunum. çeşitli eglenceli etkinlikler ile keyifli vakit geciriyoruz.
We have been continuing for 1 year for my daughter. I am satisfied with the training and administration. We have a pleasant time with various entertaining activities.
E
Esra Yılmaz on Google

5 yaşında otizmli çocuğum için eğitime başladık daha 2 ay içinde bile çok güzel gelişmeler yaşadık. Öğretmenlerimiz çok iyi. Kızım severek gidiyor. Kurum sahibinin de Eğitimci olması fark katıyor. Teşekkürler Akyazı Gelişim
We started education for my 5-year-old child with autism, and even in 2 months we had very good developments. Our teachers are very good. My daughter is enjoying it. The fact that the owner of the institution is also an educator makes a difference. Thanks Akyazı Development
M
Melihat Bayram on Google

Oğlum Arda Sakarya merkezdeki şubesinden beri öğrencileri. Akyazıda da açılmalarına çok sevindim. Tecrübeli ve ilgili tüm kadro. Fizik tedavi gören oğlum yürüyüş ve ince motorda şu an çok iyi. Emeklerine dolayı Fizyoterapistimize çok teşekkür ediyoruz ? Bize her konuda rehber oldular. Haklarımızı öğrettiler. Aile seminerlerine de katılıyoruz. Sosyal etkinliklere de önem veriyorlar. Mutluyuz ?
My son Arda has been students since the branch in Sakarya. I'm very glad that they opened in Akyazı. Experienced and involved all staff. My son undergoing physical therapy is very good at the moment of walking and fine motor. We would like to thank our Physiotherapist for their efforts old They have guided us on everything. They taught us our rights. We also attend family seminars. They also give importance to social activities. We are happy ?
M
Muazzez Üzbe on Google

Benim çok özel bir oğlum var.Aziz Talha Yamaner ben onu çok seviyorum.Bir çok rehabilitasyon merkeznde eğitim aldı. Hepsi oğluma iyi geldi.Fakat Özel Akyazı Gelişim Talha,ya çok ama çok iyi geldi bütün çalışanlar,terapistler,eğitmenler, öğretmenler, fizyoterapistler, müdürümüz ellerinden gelenin en iyisini yaptılar oğlum için.Benim oğlum onlardan çok şey kazandı.Onlarla beraber olmaktan,o ailenin içinde bulunmaktan gururlu ve mutlu.Bende çok mutluyum. Özel Akyazı Gelişim Ailesi herşey için çok teşekkür ediyorum Başarılarınızın devamlı olmasını diliyorum.?????????
I have a very special son, St Talha Yamaner, I love him very much. He was trained in many rehabilitation centers. All of them were good for my son. But Private Akyazı Gelişim Talha was very, very good for my son, all the staff, therapists, trainers, teachers, physiotherapists, our principal did their best. My son gained a lot from them. I am proud and happy to be in it. I am very happy. Private Akyazı Gelişim Family, thank you very much for everything I wish you continued success.
H
Hesab Hesab on Google

İyi günler üç yaşında erkek çocuğum var önceden konuşuyordu şimdi anne baba dede başka kelime soylemiyo ve cümle kurmuyo ne yapmaliym
Good day, I have a three-year-old boy, he was talking before, now the parents don't say any other words and don't form sentences, what should I do?
N
Naime Kuş on Google

İlgi ve alakalarından çok memnunum. Fizyoterapistimiz çok iyi. Oğlum sayesinde yürümeye başladı. Her konuda yardımcı oldukları için müdürümüze de teşekkür ediyorum
I am very pleased with their interest and relevance. Our physiotherapist is very good. Thanks to my son, he started walking. I would also like to thank our manager for helping us in all matters.
S
Suat Türkologlu on Google

Kurum müdürü bizimle çok detaylı ilgilendi. Zaten Özel Egitim Alan mezunu olduğu için değerlendirme sürecinde çok yardımcı oldu. Öğretmenlerimizden de Allah razı olsun. Her zaman bilgilendirdiler ve yönlendirdiler bizi. Umarım sizlerle daha güzel günler göreceğiz
The director of the institution took very detailed care of us. He was very helpful in the evaluation process as he was already a Special Education graduate. God bless our teachers. They always informed and directed us. I hope we will see better days with you
F
Fahrettin Alkan on Google

İşlerinde oldukça tecrübeli bir kadroya sahip olan nadir kurumlardan biri. Bu mesleğin en büyük gereklilikleri olan sabır ve hoşgörü vasıflarıyla donatılmış yüreği güzel insanlar... Hepinize sonsuz teşekkürler. Aklınız ardınızda kalmadan gönül rahatlığıyla en kıymtlileriniz olan çocuklarınızı emanet edebilirsiniz.
It is one of the rare institutions that has a highly experienced staff in their work. Good-hearted people equipped with the qualities of patience and tolerance, which are the greatest requirements of this profession... Endless thanks to all of you. You can entrust your children, who are your most precious ones, with peace of mind without leaving your mind behind.

Write some of your reviews for the company Özel Akyazı Gelişim Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *