Çamlıca Kitap Kırtasiye - Adapazarı Şubesi

4.9/5 based on 8 reviews

Çamlıca Kitap | Anasayfa - Camlicakitap.com

Çamlıca Basım Yayın ve Tic. A.Ş. 2005 yılından bu yana yayıncılık sektöründe ortaya koyduğu performans ile kalitesini ve başarısını çalışmalarıyla ispatlamış, sadece Türkiye sınırları içinde değil, bütün dünya ülkelerine, en ücra noktalara kadar hizmet verme gayretindedir.

About Çamlıca Kitap Kırtasiye - Adapazarı Şubesi

Kitap tıpkı bir pusula gibi insana yol gösterir. O halde değerli, faydalı ve seçilmiş eserleri çok okumalı, çok kitap okumak yerine faydalı kitapları çok okumalı, ciddi eserler tetkik edilmelidir. “ Oku, ne okursan oku, yeterki oku” değil, seçerek okumalıdır.

Cesedin hayatını devam ettirebilmesi için maddi gıdaya ihtiyaç duyduğu gibi ruhun da gıdaya ihtiyacı vardır. Cesedin zararlı gıdalarla zehirlenme, tedavisi mümkün olmayan hastalıklara yakalanma ihtimali bulunduğu gibi ruhun da zehirlenme ihtimali vardır; o halde ruhun gıdası olan ilim de her kitaptan alınmamalı, seçilerek alınmalıdır.

Basın yayın ve kitap satış faaliyetlerimizde gayemiz doğru bilgiyi, doğru eserler vasıtasıyla insanlara ulaştırmak; bu hassasiyete sahip kitapları tavsiye etmek ve okuyuculara ulaştırmaktır.

Satışını yaptığımız bütün kitaplar, üst menüde yer alan "Yayınevleri" kısmından tasnifine ulaşabileceğiniz üzere; orada ismi yer alan yayınevleri tarafından yayınlanmaktadır. Sadece; Fazilet Neşriyat, Çamlıca Basım Yayın, Hamidiye Kitaplığı, Saray Burnu Kitaplığı, Yedikıta Kitaplığı, İnsan ve Hayat Kitaplığı, Hasbahçe, Çamlıca Çocuk, Çamlıca Genç ve Fazilet Çocuk Yayınları bünyemizde neşredilmektedir.

Ayrıca Türkiye genelindeki 30 Çamlıca Kitap mağazamızdan da ürünlerimize ulaşabilirsiniz.

Çamlıca Kitap’ın yayın ve kültür dünyamıza katkıda bulunması temennisiyle…


hakkımızda

Contact Çamlıca Kitap Kırtasiye - Adapazarı Şubesi

Address :

Adnan Menderes Cd. No:202-F, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : https://camlicakitap.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Adnan Menderes Cd. No:202-F, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
o
osman kırışık on Google

Herkeze tavsiye ederim.
Would recommend to anyone.
ا
ابو يمليحا on Google

Hakkımızda Çamlıca Basım Yayın “Doğru bilgi doğru kaynaktan alınır” düsturu ile 2005; yılında faaliyete başlayan Çamlıca Basım Yayın, tarihimize ve tarihimizin kaynaklarına dair yayınlarıyla kısa zamanda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında her seviyedeki okuyucusuyla buluştu. Kültür ve medeniyetimize dair orijinal eserler yayınlayarak fikir hayatımızın zenginleşmesine katkıda bulunmayı hedefleyen Çamlıca Basım Yayın, daha iyiye ve daha güzele ulaşmaya çalışmaktadır. Genç, dinamik, her biri sahasında uzman heyeti ile yayınlarının kalitesini sürekli artırma düşüncesiyle hareket eden Çamlıca Basım Yayın, bugüne kadar yayınladığı 150;’ye yakın tarihi ve ilmî eserle 7’den 70;’e herkese hitap etme başarısı göstermiş, özellikle akademik çevrelerde şayan-ı dikkat bir alakaya mazhar olarak, Türkiye’nin ve dünyanın her tarafından takdirler kazanmıştır. Çizmiş olduğu araştırmacı ve mesuliyet sahibi kimliğiyle de hedeflerinde en ufak bir sapma olmaksızın emin adımlarla ilerlemektedir. YEDİKITA Dergisi Çamlıca Basım Yayın bünyesinde Eylül 2008;’de çıkan ilk sayısı ile okurlarına merhaba diyen Yedikıta Dergisi tarihi, ilmi ve kültürel konularda birebir gerçek kaynaklar ve tarihi belgeler kullanılarak çarpıcı fotoğraflar eşliğinde hazırlanan araştırmacı ve titiz bir yayıncılık ürünüdür. Başlangıcından bugüne kadar tarihte meydana gelen bütün hadiseler, Yedikıta’nın uzman araştırma ekibi tarafından günümüz bakış açısıyla büyük bir ciddiyetle değerlendirilerek, 7’den 70;’e bütün okurlarına tertemiz bir dille sunulmaktadır. Yedikıta Dergisi’ni emsallerinden ayıran da yazılarının tamamını kaynakları ve belgeleriyle sunmasının yanı sıra, kullandığı tertemiz Türkçesidir. Her ay, titiz araştırma ürünü olan makaleler, geçmişten renkli ama bir o kadar da ibretamiz hadiseler, tarihi hakikatlerden oluşan akademik incelemeler, ilmi ve kültürel araştırma yazıları sunulmaktadır. Akıcı üslubu, tertemiz Türkçesi ve ilmî muhtevasıyla daha ilk sayısından itibaren binlerce kişinin özellikle tercih ettiği bir dergi haline gelmiştir. Yedikıta Dergisi ile tarihin kuru bir bilgi yığını yahut ideolojik bir alet değil, ibret alınacak ve geleceği şekillendirecek bir vasıta olduğunu belirtilerek, tarih sevgisini ve şuurunu kazandırabilmek esas alınmıştır. Bunun için gerçekleri saptırmadan, suiistimal etmeden, abartmadan, millî ve manevi değerler çerçevesinde ele almak Yedikıta Dergisi’nin başlıca prensibidir. Tarih bilgisinin sadece vakalarla sınırlı olmadığından hareketle edebiyata da ayrı bir ehemmiyet atfeden Yedikıta Dergisi, safi Türkçe lisanını korumayı ve doğru kullanmayı ön planda tutmaktadır. Her sayısında birbirinden liginç ve orijinal tarihi ve kültürel posterlerden oluşan eklerle okuyucularına sürprizler yapan Yedikıta, her ay yepyeni bir sayı, olabildiğince zengin bir muhteva ile son derece süratli adımlarla büyümesini sürdürmektedir
about us Çamlıca Basım Yayın, with the motto "The correct information is obtained from the right source" 2005; Çamlıca Basım Yayın, which started its activities in 2013, met with readers of all levels all over Turkey and the world in a short time with its publications on our history and the sources of our history. Çamlıca Basım Yayın, which aims to contribute to the enrichment of our intellectual life by publishing original works on our culture and civilization, tries to reach better and more beautiful. Çamlıca Basım Yayın, acting with the idea of ​​constantly increasing the quality of its publications with its young, dynamic, expert delegation in its field, has succeeded in appealing to everyone from 7 to 70 with its nearly 150 historical and scientific works, especially in academic circles. It has gained appreciation from all over Turkey and the world, as a matter of attention. With its researcher and responsible identity, it takes firm steps forward without the slightest deviation in its goals. Yedikıta Magazine, which welcomes its readers with its first issue published in September 2008 within Çamlıca Basım Yayın, is a researcher and meticulous publishing product prepared with striking photographs using real sources and historical documents on historical, scientific and cultural issues. All the events that have taken place in history from the beginning to the present are presented to all readers, from 7 to 70, by the expert research team of Yedikıta with great seriousness from today's perspective. What distinguishes Yedikıta Magazine from its peers is the immaculate Turkish that it uses, in addition to presenting all of its articles with its sources and documents. Each month, articles that are the product of careful research, colorful but also indispensable events from the past, academic studies consisting of historical truths, scientific and cultural research articles are presented. With its fluent style, clean Turkish and scientific content, it has become a magazine especially preferred by thousands of people since its first issue. By stating that history is not a dry mass of knowledge or an ideological tool, but a tool to be taken as an example and to shape the future, Yedikıta Magazine is based on gaining the love and consciousness of history. Therefore, it is the main principle of Yedikıta Magazine to handle the facts within the framework of national and spiritual values ​​without distorting, abusing or exaggerating. As historical knowledge is not limited to cases only, Yedikıta Magazine attaches a special importance to literature and prioritizes the preservation and correct use of pure Turkish language. Surprises its readers with supplements consisting of interesting and original historical and cultural posters in each issue, and continues to grow rapidly with a brand new issue and a rich content every month.
E
Ercan Bayer on Google

Uygun çeşit fazlalığı
Suitable variety
F
Fatma Aydın on Google

Güzel yer. Hem kırtasiye hem oyun ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun.yeri de gayet güzel yerde tavsiye ederim
Beautiful place. You can meet both stationery and game needs.I recommend the place in a very nice place.
D
Deniz Atak on Google

Raflar düzenli ve çalışanlar çok ilgili
Shelves are tidy and employees are very concerned
h
hasan torun on Google

Çok güzel kitaplar var çok kaliteli
There are very good books, very good quality
c
cafer yakar on Google

Her cümlesi okunmuş Ehli Sünnete mugayir bilgilerin bulmadığı kitaplarin oldu nezih bir mağaza.
It's a decent store where every sentence has been read.
S
SAMET YAN on Google

Çamlıca Kırtasiye Gerçekten diğer kırtasiyelere bakınca çok üst düzeyde kaliteli bir yer kaliteli bir Kırtasiye Yani kesinlikle kimse pahalı falan diye gitmemezlik yapmasın gerçekten insanların kalite ile mücadele ediyorlar yani ucuz olup 10 defa almaktansa kaliteli olsun bir defa alalım hesabı kesinlikle Çamlıca kırtasiyeden alışveriş yapın kesinlikle pişman olmazsınız Ben tüm alışverişlerimi çok zorda kalmadığım sürece kesinlikle Çamlıca kırtasiyeden yaparım ve çok da memnunum Allah razı olsun
Çamlıca Stationery When you look at other stationery, it's a very high quality place, it's a quality Stationery I will definitely do all my shopping from Çamlıca stationery as long as I don't have to, and I am very satisfied, God bless you.

Write some of your reviews for the company Çamlıca Kitap Kırtasiye - Adapazarı Şubesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *