Tuna Kırtasiye

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Tuna Kırtasiye

Address :

Çark Cd. No:135 D:A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Çark Cd. No:135 D:A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
V
Vildan yavaş on Google

Kalite ve uygun fiyat için tavsiye ederim
I recommend it for quality and reasonable price
N
Nurettin Koca on Google

Hizmette sınır yok gerekli şekilde hizmet vermekte
There is no limit in service, it provides service as necessary
İ
İLKER AHMET ÇELEBİ on Google

3-5 yılda 1 ziyaret ettiğim dayıcığımın yeri samimi yılların yerleşkesi esnaf bilindik sakarya çınarı Allah bol kazanç ve huzur versin inşallah.
3-5 years 1 I visited the unity of the place of intimate years campus trades familiar sakarya sycamore God I hope plenty of gain and peace.
U
Ufuk Bilici on Google

Garibanın kırtasiyesi yeridir
It is the stationery place of the poor
C
Can Soyhan on Google

Müşteri odaklı iyi bir işletme
Good customer focused business
A
Abdulnasır Rislen on Google

مكان جيد لطباعة الاوراق وأسعار معقولة. Iyi bir yer
Good place to print papers and reasonable prices. Iyi bir yer
E
Ertug Oktay on Google

Teknolojiyi iyi kullanıyor. Yakındaki havuzun abonelik evrakları için digital ortamdaki evraklarıni cep telefonundan çok güzel basıli kopya ortamına aktatdılat. Teşekkürler.
He uses technology well. He transferred the digital documents for the subscription documents of the nearby pool from his mobile phone to a very nice hard copy environment. Thanks.
N
Numan Zafar on Google

pretty expensive. wont recommend it.

Write some of your reviews for the company Tuna Kırtasiye

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *