Özel Giyim

4.5/5 based on 8 reviews

Ana Sayfa | Özel Giyim - Ozelgiyim.com.tr

No:, Semerciler, Hal Cd. No:10, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Contact Özel Giyim

Address :

No:, Hal Cd. No:10, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98989
Website : http://www.ozelgiyim.com.tr/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

No:, Hal Cd. No:10, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
I
Ibrahim aydın on Google

Güleryüzlü karşılama ve şık giyim için adresiniz.
Your address for friendly welcome and stylish clothing.
S
SIROJITDIN NORMATOV on Google

Kumaş kaliteli gibi geldi, tavsiye ederim
The fabric came as good quality, would recommend
B
Bahadır Kibar on Google

Ucuz fiyata kaliteli elbise ve güzel bir ilgi müşteri memnuniyeti ?
Quality dress at cheap price and a nice interest customer satisfaction ?
Y
Yigit Enes Giray on Google

Kaliteli güzel ürünler var. Ordaki gözlüklü arkadaş çok yardımcı oldu fiyatta.
We have good quality good products. The bespectacled friend Oren helped a lot in price.
Ö
Ömer Toprak Özdemir on Google

Ürün çeşitliliği çok, kaliteler çok iyi.
The product variety is very good, the quality is very good.
A
Abdulkerim Arap on Google

Yeğenimin sünneti için bir takım elbise almaya gittim takim elbise kravat gömlek 350 lira kumaşı cok harika tek kelime helal para. Tavsiye ederim.
I went to buy a suit for my nephew's circumcision suit, tie, shirt, 350 lira fabric, very great one word halal money. I advise.
M
Muzaffer Ceviz on Google

Yıldız tırans tsn cok memnun kaldım Sakarya’dan Bartın’a igitim eşyam çok güzel bir şekilde sardılar ve zara vermeden getirdiler ekibi çok başarılı
Yıldız tırans tsn I was very pleased. My education item from Sakarya to Bartın wrapped very nicely and brought it without causing harm, the team was very successful.
F
Furkan Basaran on Google

Tereddüt etmeden alışveriş yaptığım bir mağaza. Ürünleri kaliteli, fiyatları da gayet mutlu ediyor. Arkadaşlar da çok güzel ilgilendi. Kısa sürede işiniz görülüyor.
A store where I shop without hesitation. Their products are of good quality, and the prices are very pleasing. Friends were also very interested. Your job will be done in a short time.

Write some of your reviews for the company Özel Giyim

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *