YEŞİL BAHÇE

4.3/5 based on 8 reviews

Contact YEŞİL BAHÇE

Address :

MAHALLESİ, 3024. SOKAK, 54300 Hendek/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Website : http://www.yesilbahce.com/
Categories :
City : Hendek/Sakarya

MAHALLESİ, 3024. SOKAK, 54300 Hendek/Sakarya, Turkey
m
muharrem yılmaz on Google

Hizmet hızlı menüler gayet güzel
Service is fast, menus are very good
S
Senay OZOZEN on Google

Çalışanlar güler yüzlü ilgili, geniş yeşil bahçesi aileler için ideal. Servisi ve sunumları gayet başarılı (özellikle hamburger ve wafflee) . Hendekte böyle bir mekana ihtiyaç vardı.
Staff friendly, concerned, spacious green garden ideal for families. The service and presentations were very successful (especially the hamburger and wafflee). Such a place was needed in the ditch.
H
Hasan Selam on Google

Bu nasıl bahçe harika olmuş
How this garden has been wonderful
F
Ferdi Kılıc on Google

Ben çok beğendim şehrin içinde ama şehirden uzak sakin bir havası var
I like it very much, it is in the city but it has a calm atmosphere away from the city.
N
Namık Özözen on Google

Çok güzel bir aile mekanı, harika
Very nice family place, great
T
Turgut TAŞPINAR on Google

Aile olarak gidilebilecek güzel bir yer
A nice place to go as a family
S
SEDA GÜNGÖR on Google

Hizmet çok iyi tam bir aile ortamı Çocuklarla rahat edebileceğiniz güzel bir mekan ?
Service is very good, full family atmosphere A nice place to relax with children ?
H
Hilal karaca on Google

Aslında mekanı güzel ama işletme için aynı şeyi söyleyemeyeceğim waffle istedik 18 TL dedi önce sipariş verdikten sonra 20 olmuş dediler tamam sorun değil dedik waffle bı geldi tost ekmeğine yapmışlar sanki.. o kadar küçük.ayrica o kadar sivrisinek vardı ki üç masa degistirdik asla oturulmuyo mutlaka ilaç mi çözüm neyse yapılması lazım.tekrar gitmem.
Actually, the place is nice, but I can't say the same for the establishment. We wanted waffles, they said 18 TL after ordering, they said it was 20, okay, we said it's okay, we said that waffle came, it's like they made it on toast bread.. it's so small. Also there were so many mosquitoes that we changed three tables, we never sit Whatever the solution is, it needs to be done. I won't go again.

Write some of your reviews for the company YEŞİL BAHÇE

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *