SAKVA

4.8/5 based on 8 reviews

SAKVA Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı - Sakva.org.tr

Copyright © SAKVA Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı

Contact SAKVA

Address :

1480. Sk. No:21, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : http://www.sakva.org.tr/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

1480. Sk. No:21, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
أ
أنور الموسى on Google

جميل
Lovely
B
Bedirhan Kara on Google

Güzel çalışmalarınızın devamını diliyorum
I wish the continuation of your good work
i
ibrahim cihan on Google

Şehrin yoksula uzanan köprüsü
The city's bridge to the poor
A
Adem “ademturk” TÜRKKAN on Google

Fakirlerin babası
Father of the poor
M
Mustafa Kara on Google

Sakarya için gercekten cok faydali bir vakif
A truly beneficial foundation for Sakarya
o
omer _nafi on Google

Sakaryano yoksula uzanan eli...
Sakaryano's hand reaching out to the poor ...
S
Suat ünsal on Google

Sakarya'nın medarı iftiharı bir kültür ve sosyal yardım vakfı. Binlerce insanı sevindiriyorlar.
The pride of Sakarya is a cultural and social assistance foundation. They delight thousands of people.
F
Fatih selim on Google

SAKVA Kadim buyukleri ile beraber yillardir hizmet veren nadide samimi kurumlarin başini cekmektedir.
SAKVA, together with its ancient elders, is leading the rare sincere institutions that have been serving for years.

Write some of your reviews for the company SAKVA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *